18/09/2020

UIC Barcelona obté finançament per a quatre projectes de recerca en el marc del programa Erasmus+

La Universitat ha presentat tretze projectes de recerca per sol·licitar l’ajuda del programa Erasmus+, set d’aquests pertanyen a l’àmbit de l’educació superior, un a l’àmbit de la formació professional, quatre a l’àmbit de l’educació per a persones adultes i un a l’àmbit de l’educació per a joves.

D’entre tots els projectes presentats, s’han acceptat quatre propostes que pertanyen a l’àmbit de les ciències socials i les ciències de la salut dins de la modalitat d’Associacions Estratègiques en l’àmbit de l’educació superior. 
 
Concretament, la Facultat de Ciències de l’Educació ha obtingut una ajuda de 265.331 € pel projecte “Climate CHANge related to Catholic Education as  Subject in the HIE Programmes of Education Sciences”, liderat per la Dra. Mónica Fernández. Es tracta del primer projecte europeu que coordina UIC Barcelona i el seu objectiu principal és proposar accions per treballar amb professors i futurs educadors i desenvolupar la metodologia CHANCES, que proposa vincular religió i ciència per conscienciar els més joves sobre la necessitat de comprometre’s amb el canvi climàtic.
 
La mateixa Facultat també ha rebut finançament pel projecte “4ArtPreneur: Innovative Thinking Competences for Creative Art Entrepreneurship”, en el qual participa juntament amb la Facultat d’Humanitats. Liderat per la Dra. Esther Jiménez, el projecte pretén potenciar la cultura i les arts creatives entre les facultats, professors, alumnes, professionals i agents de l’Administració per fer-los més permeables a l’adquisició, validació i compartició d’habilitats emprenedores, alineades amb les necessitats específiques del món de la indústria cultural i creativa.
 
Dins d’aquesta convocatòria, també s’ha acceptat el projecte “SMART-QUAL: Structured Indicators to Manage HEI Quality System”, impulsat per la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials i liderat pel Dr. Frederic Marimon. Entre els objectius principals de l’estudi hi ha harmonitzar i dissenyar indicadors per al sistema de gestió de la qualitat en l’educació superior, basats en els estàndards i guies de Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). 
 
Per últim,  el Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha rebut finançament per desenvolupar el  projecte “EDUFI: A New Agenda for Nurse Educator Education in Europe”. Liderat per la Dra. Pilar Fuster, el projecte se centra en el desenvolupament i avaluació d’un marc educatiu comú per unificar la formació dels docents del grau en Infermeria a escala europea. L’objectiu és enfortir i actualitzar la formació dels docents definint les habilitats i competències necessàries per ensenyar i guiar els estudiants de l’àrea de salut.
 
El programa Erasmus+, impulsat per la Unió Europea, busca promoure el desenvolupament sostenible dels països associats en l’àmbit de l’educació superior i contribuir a la realització dels objectius de l’Estratègia de la UE per a la Joventut.