Taller Vertical

Universitat Internacional de Catalunya

El Taller Vertical ha estat sempre un esdeveniment important i identificador de l'esperit de l'escola que, amb els anys, ha anat afermant i ampliant el seu abast innovador.

Actualment, el Taller Vertical consisteix en un workshop d'aproximadament una setmana de durada que es realitza la primera setmana de curs; és una arrencada energètica després del descans estival, en la qual tots els alumnes de primer a cinquè de carrera es barregen en diversos equips amb el comandament d’un parell de professors de prestigi per grup, amb l’objectiu competir en un exercici d'arquitectura amb una finalitat social. Durant aquella setmana, l'Escola es transforma en un laboratori de recerca sobre un tema escollit pels directors del Taller.

El Taller Vertical aglutina aspectes innovadors en la docència de l'arquitectura, com ara:

  • Els alumnes dissenyen i construeixen a escala real les seves propostes, de manera que s'enfronten directament al muntatge real i es posen a la pell del constructor.
  • Té un caràcter experimental quant a la resolució dels problemes socials plantejats, habitatges d'emergència, la industrialització d'habitatges de superfície mínima, etc.
  • S'activen relacions entre la Universitat i l’empresa, ja que les indústries del sector col·laboren per fer possible el workshop.
  • Es tracta d’un exercici d’un valor pedagògic alt per la relació intensa entre alumnat de diferents cursos i professorat, els quals treballen colze a colze durant una setmana
  • El Taller s'instrumentalitza com a mitjà de comunicació de l'Escola, que busca generar debat, interès i transferència de coneixements amb l'exterior.

Història del Taller Vertical