Secció

El projecte de Treball Final de Grau culmina l'aprenentatge teòric i pràctic dels estudiants de l'escola i la defensa pública davant un tribunal determina la seva entrada en el món professional

El Treball Final de Grau representa l’última baula en la línia d’aprenentatge dels estudiants de UIC Barcelona School of Architecture. El Treball Final de Grau té caràcter obligatori per als alumnes de cinquè curs i consisteix en la creació i desenvolupament d’un projecte arquitectònic basat en la innovació tècnica i constructiva.

Cada any, els estudiants han de treballar al voltant d’una temàtica concreta pactada amb institucions públiques (Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya). Es pretén, d’aquesta manera, reivindicar el paper de les escoles d’arquitectura en la reflexió sobre la ciutat i sobre el paisatge contemporani i forjar la transferència de coneixement a la societat. La defensa pública dels projectes davant d’un tribunal independent es complementa amb el muntatge d’una gran exposició instal·lada a centres culturals i socials de referència de la ciutat.

El Treball Final de Grau representa la posada de llarg dels futurs arquitectes després de cinc anys d’estudi intens en què la confrontació d’idees, l’esforç, la creativitat i la innovació es conjuguen per contribuir a la construcció del relat de l’arquitectura del futur que ells mateixos representen.