Foros

Universitat Internacional de Catalunya

L'assignatura Foros forma part del programa acadèmic i docent de l'Escola i és de caràcter obligatori per a tots els alumnes de segon a cinquè curs de la carrera.

Foros és una assignatura distintiva i un motiu d'orgull de UIC Barcelona School of Architecture i, com indica el nom, està dedicada al debat i a la reflexió sobre la realitat arquitectònica. L’objectiu principal és l'intercanvi de coneixements, idees i contrastos entre alumnat i professorat, un instrument d'enfocament i percepció de la disciplina de l'arquitectura, una plataforma d'esdeveniments relatius a la teoria i crítica de la feina de l'arquitecte.

Foros pretén, a través de les conferències impartides per professors convidats de prestigi nacional i internacional, generar algunes qüestions d'actualitat, reflexions i debats sobre aspectes d’importància vital per a l'arquitecte i tractar-los.

És per això que es convida els participants, tant els conferenciants convidats com els alumnes, a plantejar qüestions sobre la disciplina arquitectònica, ja sigui per l’afectació temporal com per la profunda rellevància per a la professió. En definitiva, es tracta d'una assignatura orientada a saber, entendre, veure, reflexionar, pensar, experimentar i aproximar-se millor a l'arquitectura.

Foros 2014

Foros 2013