Secció

Compromís en la docència de l'Arquitectura

L’aposta docent de UIC Barcelona School of Architecture és la coordinació del professorat per a la transversalitat entre les matèries i la interescalaritat en els projectes. Amb aquest objectiu els professors dels diferents departaments organitzen, preparen i gestionen els continguts i els objectius de les diferents assignatures conjuntament i amb uns mateixos objectius per aplicar-los al projecte arquitectònic.

D’aquesta manera, el curs queda distribuït de la manera següent: els alumnes reben durant les cinc primeres setmanes la càrrega teòrica del mòdul tècnic, “els ingredients constructius”, alhora que inicien els cursos respectius de projectes. Durant les cinc setmanes següents l’alumnat treballa únicament i exclusivament en el seu projecte, i el sotmet a un avaluador jurat en el lliurament final (setmana 10). Per finalitzar el projecte, els alumnes disposen de cinc setmanes més per definir les estructures, les instal·lacions i el sistema constructiu juntament amb els professors del mòdul tècnic, arriben fins al nivell d’execució i el lliuren l’última setmana de curs (setmana 15). Amb aquest sistema no només s’ha augmentat el nivell projectual, creatiu i tècnic dels projectes, sinó que els alumnes aprenen a treballar en totes les escales del projecte, des de la territorial fins al detall constructiu, i sempre aplicat al mateix projecte.