Universitat Internacional de Catalunya

Movilidad PDI-PAS

Si ets professor, investigador o personal administratiu també pots participar realitzant una estada de mobilitat!

Movilidad para profesores e investigadores (IN)

Erasmus+ para PDI UIC Barcelona (OUT)

Movilidad para el personal administrativo (IN)

Erasmus+ para PAS UIC Barcelona (OUT)

Otras movilidades para PDI (OUT)