Universitat Internacional de Catalunya

Mobility for Scholars and Staff

Si ets professor, investigador o personal administratiu també pots participar realitzant una estada de mobilitat!

Mobility for visiting faculty (IN)

Erasmus+ for PDI UIC Barcelona (OUT)

Erasmus+ for PAS UIC Barcelona (OUT)

International Staff Week 2024

Other types of mobility