Universitat Internacional de Catalunya

Beques

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té un compromís amb l’alumnat: procurar que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. És per això que des del Servei d'Estudiants s’ofereix la informació i atenció que els alumnes de grau, postgrau i màster puguin necessitar per poder accedir a aquestes beques i ajudes.

Beca de Col·laboració

Obert

Beques UIC Barcelona

Obert

Beques d'Excel·lència Internacional (Alumnes internacionals)

Obert

Beques d'Excel·lència Acadèmica

Tancat

Concurs Preuniversitari

Tancat
Presenta’ns el teu projecte i podràs guanyar una beca que cobreix el 100 % del teu primer any.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Educació

Tancat
Les beques cobreixen el 80 %* de la matrícula de tots els cursos de la carrera.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Dret

Tancat
Les Beques d'Excel·lència Acadèmica de Dret cobreixen el 80 %** de la matrícula de tots els cursos de la carrera.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Comunicació

Tancat
Les beques cobreixen el 80 %* de la matrícula de tots els cursos.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - ADE

Tancat
Les Beques d'Excel·lència Acadèmica cobreixen fins el 80 %* de la matrícula de tots els cursos de la carrera.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Arquitectura

Tancat
Beques d'Excel·lència Acadèmica, d’Expedient Acadèmic i Beca Internacional