Universitat Internacional de Catalunya

Beques

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té un compromís amb l’alumnat: procurar que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. És per això que des del Servei d'Estudiants s’ofereix la informació i atenció que els alumnes de grau, postgrau i màster puguin necessitar per poder accedir a aquestes beques i ajudes.

Beques UIC Barcelona

Tancat

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Comunicació

Obert
Les beques cobreixen el 80 %* de la matrícula de tots els cursos.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Salut

Obert
Les beques cobreixen el 80 %* de la matrícula de tots els cursos de la carrera. D'aquesta manera, el cost és d'uns 1.320 €/any, import semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques. La concessió de la beca és compatible amb el descompte acordat per UIC Barcelona per a famílies nombroses.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Educació

Obert
Les beques cobreixen el 80 %* de la matrícula de tots els cursos de la carrera.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Dret

Obert
Les Beques d'Excel·lència Acadèmica de Dret cobreixen el 80 %** de la matrícula de tots els cursos de la carrera.

Beca d'Excel·lència Acadèmica - Arquitectura

Obert
Beques d'Excel·lència Acadèmica, d’Expedient Acadèmic i Beca Internacional

Beca d'Excel·lència Acadèmica - ADE

Obert
Les Beques d'Excel·lència Acadèmica cobreixen fins el 80 %* de la matrícula de tots els cursos de la carrera.

Beques d'Excel·lència Acadèmica

Obert

Beca de Col·laboració

Obert

Beques d'Excel·lència Internacional (Alumnes internacionals)

Obert