Sport talent: programa per a esportistes d’alt nivell i rendiment

Si ets esportista d’alt nivell o rendiment, a UIC Barcelona podràs compaginar l’esport professional amb la teva titulació universitària gràcies a aquest programa. Som una universitat presencial que ofereix un tracte personalitzat i proper als nostres alumnes, en la qual tindràs un assessor per ajudar-te amb la teva carrera acadèmica. També tindràs l’oportunitat de representar la Universitat en competicions interuniversitàries a escala regional, nacional i internacional. El nostre objectiu és que gaudeixis i aprofitis al màxim la teva titulació universitària sense que abandonis allò que més t’agrada, respectant el teu calendari esportiu. 

El programa Sport Talent forma part amb els programes similars de la resta de les universitats catalanes del programa conjunt Tutoresport.cat, per unificar i homologar els programes de suport als estudiants esportistes d’alt nivell segons s’estableix en el Pla Estratègic de l’Esport Universitari de Catalunya (2020-2023) promogut per la Generalitat de Catalunya.

Requisits que s’han de complir:

Podràs obtenir la consideració d’“Sport talent” si ets alumne de grau o màster i compleixes algun dels requisits següents durant el curs acadèmic en què efectues la sol·licitud o durant el curs acadèmic immediatament anterior a aquest. El termini ordinari perquè sol·licitis aquesta condició serà establert de l’ 1 al 30 de setembre. Pots presentar la documentació de manera presencial al Servei d’Esports o per correu electrònic a esports@uic.es. En el cas que hi hagués alguna sol·licitud fora de termini, hauràs de presentar una instància al Servei d’Esports juntament amb tota la documentació requerida. 

 1. Ser en l’actualitat, o haver estat l’any anterior, esportista d’alt nivell, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol. Trimestralment es publica al BOE el llistat d’esportistes d’alt nivell.
 2. Esportistes que certifiquin per les diferents federacions esportives haver estat convocats a qualsevol selecció nacional aquest any o l’any anterior. Cal aportar un certificat justificatiu emès per la federació corresponent.
 3. Esportistes pertanyents al pla ADO i ADOP.
 4. Esportistes que hagin participat en els Campionats del Món Universitaris o en les Universíades d’hivern o estiu aquest any o l’anterior.
 5. Haver obtingut en els Campionats d’Espanya Universitaris (CEU), en els Campionats Europeus Universitaris (EUC) o en els Campionats Mundials Universitaris (WUC), en l’edició del curs acadèmic immediatament anterior al de referència, una classificació entre els tres primers llocs.
 6. Esportistes d’alt nivell català que figurin a les llistes de l’any en curs que aprova semestralment la presidència del Consell Català de l’Esport i que es publiquen al DOGC.
 7. Esportistes d’alt rendiment que compleixin els requisits de l’article 2.3 apartats d) i) f) i g) del Reial Decret 971/2007 del 13 de juliol sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.
 8. Acreditar la pertinença a clubs esportius que participin en la màxima, o la immediatament anterior, categoria d’esports a Espanya.
 9. Els alumnes procedents d’una universitat estrangera com a desenvolupament d’un programa o conveni de mobilitat hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant l’aportació del seu currículum esportiu (marques esportives personals aconseguides, hàndicap, posició en rànquing europeu o mundial, etc.).

Si formes part d’aquest programa, tindràs dret a:

 • Obtenir el reconeixement de les hores dedicades a entrenaments, concentracions o competicions, certificades pel Servei d’Esports, a l’efecte de l’obtenció de crèdits d’optativitat en estudis de grau (fins a un màxim de 6 crèdits ECTS en la teva titulació).
 • Disposar de l’ajuda d’un tutor acadèmic per facilitar la conciliació de la teva activitat acadèmica i esportiva. 
 • Estar exempt de l’obligació d’assistència presencial a aquelles activitats docents que siguin coincidents amb els desplaçaments que has de realitzar fora de la teva residència habitual per participar en competicions esportives oficials amb el teu club, concentracions amb la teva selecció o en competicions en què participis en representació de UIC Barcelona.
 • Obtenir el canvi de grup o torn de docència inicialment assignat, per possibilitar la teva assistència amb la màxima regularitat als entrenaments.
 • Obtenir el canvi de la data inicialment programada per a la realització d’activitats d’avaluació acadèmica amb motiu d’un desplaçament fora de la teva residència habitual per participar en competicions esportives oficials amb el teu club, concentracions amb la teva selecció o en competicions en què participis en representació de UIC Barcelona.

També hauràs de complir alguns compromisos com:

 1. Assistir a les reunions establertes pel teu tutor.
 2. Participar en les xerrades i conferències del Servei d’Esports. 
 3. Comunicar al Servei d’Esports el desenvolupament i els resultats del teu calendari esportiu i de competició amb el teu club o selecció.
 4. Mantenir un comportament d’acord amb el Codi d’ètica esportiva en les relacions amb els organitzadors, àrbitres i altres esportistes involucrats en les competicions o activitats en què participis.
 5. Complir les normes establertes pels reglaments de règim intern de les competicions on participis representant a UIC Barcelona.
 6. Representar a la Universitat en els Campionats de Catalunya, Espanya o Europa Universitaris, corresponents a la disciplina esportiva per a la qual has estat considerat esportista d’alt nivell o rendiment. 

Completa la fitxa de sol·licitud i presenta-la al Servei d’Esports de forma presencial o via correu electrònic juntament amb la documentació sol·licitada dins dels terminis estipulats per poder optar al programa.