GRAELL MARTIN, Mariona

Dra.
Mariona
GRAELL
MARTIN
Facultat d'Educació
Departament d'Educació
Col·laboradora
Extensió: 
6112
mgraell@uic.es
Fotografía del professor

Formación Académica de la Dra. GRAELL MARTIN, Mariona

 • Máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching
  EAE Business School - Universitat Politècnica de Catalunya (2017).

Publicaciones de la Dra. GRAELL MARTIN, Mariona

Artículos

 • Fuertes, M. Teresa; Graell, M.; Fuentes, M.; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen, 2019, "Integrating Sustainability into Higher Education Curricula through the Project Method, a Global Learning Strategy", Sustainability, 11.
 • Martín, X.; Puig , J.; Rubio, L.; Gijón, M.; López-Dória, M.; Bär, B.; Calvet, J.; Palos, J.; Graell, M., 2018, "Introducción ¿Cómo difundir el aprendizaje servicio?", RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 2-5.
 • Alonso, P.; Fuentes, M.; Graell, M.; Pérez, A., 2018, "Reflexiones sobre la prevención y detección del acoso escolar", Suplemento del boletín educaweb, 1-4.
 • Graell, M.; Fuentes, M.; Quirós, C.; Fuertes, M. Teresa; Ramón, A.; Escardíbul, S.; Mena, C.; Pica, S., 2018, "Procés reflexiu de 3 experiències d'aprenentage servei de la Fundació Catalana de L'Esplai per l'equip educatiu: Aplicació de la rúbrica d'avaluació", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 1-13.
 • Pujol Valls, M; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Graell, M.; Fuertes, M. Teresa; Fuentes, M.; Escobar, R., 2018, "La competencia comunicativa oral de los estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. Análisis, diagnóstico e intervención para la mejora", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 1-10.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Pujol Valls, M; Graell, M., 2018, "Desarrollo del pensamiento crítico a través de la competencia comunicativa en la Educación Superior: una propuesta reflexiva.", Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation, 4, 62-70.
 • Graell, M., 2018, "Consolidación del proyecto del Banco de Sangre y Tejidos como entidad educativa a través de la necesidad de la donación de sangre", RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 141-153.
 • Graell, M.; Artaraz, K., 2016, "Educació i comunitat: una aportació al partenariat educatiu", Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, 64, 61-76.
 • Graell, M.; Folgueiras, P., 2016, "La participación de los estudiantes universitarios: un estudio diagnostico comprensivo de proyectos de aprendizaje servicio.", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, 3, 1-7.
 • Graell, M., 2015, "El proceso de partenariado en el proyecto de aprendizaje servicio del Banco de Sangre y Tejidos", Revista Iberoamericana, 76-90.
 • Graell, M.; Martínez, S.; Rajadell, N.; Vila, R.; Aneas, A.; Piqué, B.; Noguera, E.; Gómez, J., 2015, "Repensando la relación entre las organizaciones y la Universidad en las Prácticas Externas del grado de Pedagogía.", Revista d'Innovació i Recerca en Educació.
 • Puig, JM.; Graell, M.; Cortel, G., 2014, "DONACIÓN DE SANGRE Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. UNA APROXIMACIÓN DESDE EL APRENDIZAJE SERVICIO Y LA TEORÍA DEL DON", Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 26, 141-161.
 • Graell, M., 2014, "Aplicación del aprendizaje Servicio en el Banco de Sangre y Tejidos.", Revista Iberoamericana de Educación, 65.
 • Graell, M., 2011, "Donació de sang i educació per a la ciutadania: un projecte pedagògic.", Temps d'Educació, 41, 69-80.
 • Graell, M., 2008, "Service-learning: education for citizenship. Journal of Moral Education", Journal of moral education, 36, 531-533.

Libros

 • Graell, M.; Palos, J., 23/02/2018, "Canvi educatiu generat pels projectes d'ApS en els centres d'educació primària i secundària", ICE-UB, Barcelona.
 • Graell, M.; Palos, J., 23/02/2018, "Canvi educatiu generat pels projectes d'ApS en els centres d'educació primària i secundària", ICE-UB, Barcelona.

Capítulos del libro

 • Graell, M.; Palos, J., 06/11/2018, "Estudio del impacto del Aprendizaje-Servicio en seis centros educativos de primaria y secundaria", El Aprendizaje-Servicio en la Universidad. Salamanca, 87-89.
 • Graell, M.; Fuertes, M. Teresa, 06/11/2018, "Compromiso cívico y aprendizaje servicio: el sentido del servicio mediante el partenariado, la participación y el trabajo en grupo de 3 experiencias en 3 centros esplai", ASSOCIATION FOR MORAL EDUCATION. 44th Annual AME Conference 2018 Barcelona. Association of Moral Education, 393.
 • Ayuste, A.; Graell, M., 2018, "Amy Gutmann", Una mirada femenina de la educación moral. Desclee de Brouwer, 181-204.
 • Fuentes, M.; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Graell, M.; Pujol Valls, M; Knight, J.; Fuertes, M. Teresa, 06/03/2017, "The process of adapting an instrument for evaluating the oral communicative competencies in undergraduate students of pre-school education and primary education", 11th International Technology, Education and Development Conference. IATED, 9075-9080.
 • Graell, M.; Palos, J., 2017, "Impacto del aprendizaje servicio en los centros educativos", Derribando muros: el compromiso de la Universidad con la justicia y el desarrollo sostenible. Editorial Comunicación Social S.C., 154-155.
 • Graell, M.; Pujol Valls, M, 01/12/2016, "Análisis de la percepción de los estudiantes de 3 experiencias de ApS entre los alumnos que participan de forma voluntaria y obligatoria", Aprendizaje-Servicio en innovación en la Universidad, 339-346.
 • Graell, M.; Pujol Valls, M, 2016, "Análisi de la percepción de los estudiantes en 3 experiencias de ApS entre los estudiantes que participant de forma voluntaria y obligatoria.", Aprendizaje servicio e innovación educativa. Universidad de Santiago de Compostela publicación, 339-346.
 • Pujol Valls, M; Graell, M., 28/07/2015, "La lectura com a pal·liatiu de l'exclusió social: valoració d'experiències d'aprenentatge-servei per a futurs mestres", Univest 2015, 763-767.
 • Prats, E.; Graell, M., 09/03/2015, "Autonomía y responsabilidad en el contexto de la sociedad de la información y las tecnologías", Educación y autonomía en la educación del siglo XXI.
 • Graell, M., 2015, "Los centros educativos y las entidades sociales deben establecer relaciones de colaboración", 11 ideas clave. ¿cómo realizar un proyecto de aprendizaje servicio?. GRAÓ, 65-74.
 • Graell, M., 06/09/2013, "PhD Experience in service learning research in University of Barcelona a Student Community Engagement.", Learning to Make a Difference Student Community Engagement and the Higher Education Curriculum.
 • Graell, M., 18/05/2010, "Jóvenes guía de Mataró.", Prácticas de ciutadania, 120-136.
 • Puig, JM.; Graell, M.; De la Cerda, M.; Muñoz, A.; Martín, X., 20/03/2009, "Aprendizaje servicio: ejemplos y definiciones", Aprendizaje sericio (ApS) Educación y compromiso cívico.. GRAÓ.

Proyectos de investigación de la Dra. GRAELL MARTIN, Mariona

 • Formació en alternança: espai per a la recerca i la construcció de sabers professionals.
 • Pla global d'integració de les competències matemàtica, científica i lingüstica a la formació inicial de mestres..
 • Impacte de la participació interna que generen els projectes d’aprenentatge servei a la Fundació Catalana de l’Esplai.
 • Las competencias en lengua oral de los estudiantes de los grados de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria: análisis, diagnóstico e intervención para la mejora.
 • Grup de Recerca d'educació Moral (GREM).
 • Cultura del do, aprenentatge servei, integració social i ciutadania.
 • L'ocupabilitat del Pedagog/a: una sinèrgia necessària entre les organitzacions de pràctiques i la universitat.
 • Estudio diagnòstico comprensivo sobre proyectos de aprendizaje servicio: elaboración de una guía de buenas prácticas.
 • Les entitats i els centres de Secundària Obligatòria davant la diversitat religiosa: possibilitats de confluència en processos d'Aprenentatge i Servei (APS) pel diàleg interreligiós i intercultural.