Directorio

TÁRREGA CAMARASA, Julia

Departamento de Medicina

TÁRREGA CAMARASA, Julia

CV

Perfil del profesor

Professor Pam

Medicina, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universitat Internacional de Catalunya

Formación académica
 • Medicina i Cirurgia Universitat Autònoma de Barcelona
 • Medicina i Cirurgia Universitat de València

Publicaciones

Artículos
 • Martí, S.; Carsin, A.E.; Sampol, J.; Pallero, M.; Aldas, I.; Marin, T.; Lujan, M.; Lalmolda, C.; Sabater, G.; Bonnin-Vilaplana, M.; Peñacoba, P.; Martinez-Llorens, J.; Tárrega Camarasa, J; Bernadich, Ó.; Córdoba-Izquierdo, A.; Lozano, L.; Mendez, S.; Vélez-Segovia, E.; Prina, E.; Eizaguirre, S.; Balañá-Corberó, A.; Ferrer, J.; Garcia, J., (2022), "Higher mortality and intubation rate in COVID-19 patients treated with noninvasive ventilation compared with high-flow oxygen or CPAP", Scientific Reports, vol. 12, No. 1, ISSN: 2045-2322.
 • Castillo, I.; Tárrega Camarasa, J; Fernández Rozas, P.; Barbeta, E., (2022), "Effect of positive expiratory pressure on the management of thoracic injuries. Randomized clinical trial Efecto de la presión espiratoria positiva en el manejo de los traumatismos torácicos. Ensayo clínico aleatorizado", Fisioterapia, ISSN: 0211-5638.
 • Tárrega Camarasa, J; Ortega, F.; Díaz, S.; Gáldiz, J.; García Rio, F.; Güell, R.; Morante, F.; Puente, L., (2014), "Oxigenoterapia continua domiciliaria", Archivos de bronconeumología, vol. 50, No. 5, pp. 185-200, ISSN: 0300-2896.
 • Tárrega Camarasa, J, (2011), "Predicting nocturnal hypoventilation (NHV) in hypercapnic COPD patients undergoing LTOT.", Respiration, vol. 82, pp. 4-9, ISSN: 0025-7931.
 • Tárrega Camarasa, J, (2010), "Sleep hypoventilation due to increased nocturnal oxygen flow in hypercapnic COPD patients.", Respirology, vol. 15, pp. 283-288, ISSN: 1323-7799.
 • Tárrega Camarasa, J, (2003), "Acute physiologic effects of nasal and full-face masks during noninvasive positive pressure ventilation in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease.", Respiratory Care-esborrar, vol. 48, pp. 922-925, ISSN: 0020-1324.
 • Tárrega Camarasa, J, (2003), "Resistencia nasal (RN) y tratamiento con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) en el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño", Archivos de bronconeumología, vol. 39, pp. 106-110, ISSN: 0300-2896.
 • Tárrega Camarasa, J, (2002), "Non- invasive ventilation.", Thorax, vol. 57, ISSN: 0040-6376.
 • Tárrega Camarasa, J, (2002), "Are daytime arterial blood gases a good reflection of nocturnal gas - exchange in patients on long-term oxygen therapy?.", Respiratory Care-esborrar, vol. 47, pp. 882-885, ISSN: 0020-1324.
 • Tárrega Camarasa, J, (2000), "Factores pronósticos de la aspergilosis pulmonar invasiva en pacientes con neumopatía crónica.", Archivos de bronconeumología, vol. 36, pp. 29-33, ISSN: 0300-2896.
 • Tárrega Camarasa, J, (1998), "Función tiroidea y asma de difícil control.", Archivos de bronconeumología, vol. 34, pp. 429-432, ISSN: 0300-2896.
Capítulos de libro
 • Tárrega Camarasa, J, (2010), "Oxigenoterapia en la insuficiencia respiratoria", Neumología Clínica, pp. 776-783, Elsevier. ISBN: 978-84-8086-298-1.
 • Tárrega Camarasa, J, (1998), "Discinesia ciliar primaria", Manual de Neumología y Cirugía Torácica., pp. 709-716, Editores Médicos S.A. ISBN: 84-87054-71-4.

Actividades

 • Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica Ponència "Póster Discusión 2 Oncología torácica", 2015.
 • Jornada de treball sobre la prescripció d’oxigenoteràpia domiciliària amb finalitats pal·liatives Ponència "Usos pal·liatius de l’oxigen des de la perspectiva del pneumòleg", 2015.
 • Diada Pneumològica Presentació de comunicació "Impacte d’un programa de seguiment domiciliari en pacients amb MPOC: Qualitat de vida i repercussió econòmica.", 2015.
 • Diada Pneumològica Presentació de comunicació "Característiques i evolució dels pacients amb embassament pleural a un hospital general.", 2015.
 • Congrés organitzat per la Societat Catalana de Pneumologia Ponència "Debat sobre VMNID, Com hem de monitoritzar la ventilació mecánica no invasiva domiciliària", 2015.
 • Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica Ponència "Póster Exposición 3 Oncología torácica", 2014.
 • Jornades sobre teràpies respiratòries a domicili Ponència "Desprescripció: en quines cirumstàncies es pot suprimir la prescripció de l’oxigenoteràpia domiciliària? Com s’hauria de fer?.", 2014.
 • Diada Pneumològica Ponència "Obesitat i malaltia respiratòria", 2014.
 • Diada Pneumològica Ponència "Micobacteriosi no tuberculoses en un hospital General."
 • Diada Pneumològica Ponència "¿Es la hipoventilació nocturna secundària a l'oxigenoterapia en la MPOC predicible?"