Directorio

VIDAL RAMÉNTOL, Salvador

Ext. 4255
Departamento de Campus de la Experiencia
Sostenibilitat i Educació Integral (SEI)

VIDAL RAMÉNTOL, Salvador

CV

Perfil del profesor

Campus de la Experiencia, Campus de la Experiencia. Universitat Internacional de Catalunya

Formación académica
 • Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació Universitat de Barcelona
 • Certificat d'Aptitud Pedagògica UAB
 • Llicenciat en Ciències, Secció Químiques Universitat de Barcelona
Intereses de investigación

Resumiu els fets més importants de la vostra trajectòria científica, màxim un full A4. En vaig llicenciar en Ciències, secció Química, a la UB. Després de 17 anys treballant en una escola com a professor de matemàtiques i Física i Química a EGB i BUP vaig decidir fer la tesi doctoral a la UB. Després dels dos cursos de doctorat vaig començar la meva investigació sobre Motivació de la Matemàtica, ja que era el tema que més en preocupava a la meva docència. Defensada la tesi a la UB (2001) amb excel·lent Cum Laude vaig decidir publicar-la Dia del número, motivació de la matemàtica Publicacions Abadia de Montserrat 2005. També la vaig publicar en TDX i des de les hores és una de les 25 tesis més consultades del Departament de Didàctica de la UB. TDX-UB. https://www.tesisenred.net/handle/10803/1327/statistics. La tesi em va obrir les portes de la Universitat i vaig començar a donar classes de didàctica de les matemàtiques a la Facultat d’Educació de la UIC (2001). Al 2003 em van anomenar Vicedegà de la Facultat d’Humanitats d’on depenien els estudis d’Educació fins el 2010. Des del 2011 formo part de l’equip de recerca reconegut 2013 per la Generalitat de Catalunya com grup de recerca consolidat , Sostenibilitat i Responsabilitat Social universitària (SIRSU) reconvertit en SEI (Sostenibilitat i Educació Integral al 2017, també consolidat. Al curs 2015-16 en van tornar a nomenar Vicedegà, ara de la Facultat de ciències de l'’Educació de la UIC fins avui. Al 2003 l'AQU ens va demanar a la UIC, de fer una prova pilot per implantar els nous graus de Magisteri Primària i la UIC em va fer l'encàrrec de portar-lo a terme. Vaig assumir la coordinació , com a Vicedegà, i això va representar un gran esforç i una gran preparació. Durant tres anys van implementar els ECTS en l'EEES i després de la prova l'AQU va acreditar la nostra feina ben feta. Al 2007 va sortir un llibre de la feina feta ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS DE MAGISTERI A L'EEES: EL CAS DE LA UIC, amb una aguda de 5000 € de l'AGAUR. He participat en diferents projectes de recerca per a millorar la didàctica com, Proyecto TEDS-M 2008 Teacher Education Study in Mathematics de la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo) del Consejo de coordinación Universitaria. També el projecte Formation Supérieur et Développement Durable de la Direction Générale de la Coopération au Développement del Gobierno Belga, fent diferents estades de recerca i docències a Argentina, Guatemala, Perú, Panamà, Puerto Rico, diferents cops. També vaig col·laborar en un projecte de introducció de les Competències Bàsiques: Innovació Curricular, i didàctica de les matemàtiques del Ministerio de Educación de Panamá l' any 2009. L'any 2008 la editorial EDEBÉ em va demanar de escriure un llibre de text per a 6è de primària i amb dues professores més vam escriure el llibre "A bon pas, matemàtiques 6" Vas ser una recerca de tot un any aplicant les competències a nivell de primària. El 2008 vam iniciar amb un professor de la Facultat d'ADE de la UIC un estudi sobre la situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Ell volia fer un estudi economètric i jo sobre la didàctica. Vam aconseguir informació de 91 centres escolars i la informació completa de 3.260 individus i de 145 professors de matemàtiques vinculables a la informació de l’alumnat. Tota aquesta recerca es va recollir en un llibre "La situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Anàlisi de l'estat de l'ensenyament i l'aprenentatge". He col·laborat i continuo fent-ho amb la UB, UPC, UAB, URV, URLL, UPV, UIMP, sobre tot donant formació a professors sobre didàctica i metodologia. També col·laboro amb el Departament de Educació. El 2011 vaig aconseguir la acreditació de contactat doctor per ANECA. L'any 2013 AQU va valorar positivament un tram de recerca (sexeni), l'any 2012 vaig aconseguir una Avaluació Docent Molt Favorable i l'any 2016 vaig tornar a rebre un Molt Favorable de l'avaluació docent. Des de l'inici participo en la elaboració de les proves PAP de matemàtiques del Departament de Universitat de la Generalitat, per tenir accés a les Facultats d'Educació. També participo en el programa Margarida Comas de la millora de la Qualitat Docent i sóc membre del MIF des del seu inici 2013. Un grup de professors de matemàtiques vam crear una revista de recerca en didàctica de les matemàtiques i sóc Secretari de la revista REDIMAT Journal of Research in Mathematics Education des de la seva fundació, revista que té el segell de qualitat de FECYT , REDIMAT. He dirigit tres tesis doctorals, una va aconseguir el premi extraordinari de doctorat. El 2011 vam aconseguir un projecte competitiu ¿Cómo disminuir mi huella ecológica? De la fundació Mapfre i el 2015 un projecte ARMIF com a IP del projecte. Actualment participem en un projecte del Ministerio EDINSOST amb 6 universitats més, i un altre ARMIF sobre practiques en alternança. Aquest mes de març he publicat un altre llibre on es recull tota la meva aportació a la recerca de la didàctica de les matemàtiques, "La matemática nos facilita la vida" Ed. Laertes. Va aconseguir una subvenció del Ministerio de Culturas y deporte per considerarlo d'interès la seva lectura i destacar la trajectòria de l'autor. Aquest curs he realitzat 3 revisions de revistes de la WOS . (1) Environmental Education ResearchWOS (2) (1) International Journal of Environmental Research and Public HealthWOS (3) (1) SustainabilityWOS

Publicaciones

Artículos
 • Vidal Raméntol, S, (2020), "Neuromarketing and Sustainability", Advances in Social Sciences Research Journal, vol. 7, No. 12, pp. 181-191, ISSN: 2055-0286.
 • Valderrama, R.; Alcántara, L.; Sánchez-Carracedo, F.; Caballero, D.; Serrate-González, S.; Gil-Doménech, Dolors; Vidal Raméntol, S; Miñano, R., (2020), "¿Forma en sostenibilidad el sistema universitario español? Visión del alumnado de cuatro universidades", Educación XX1: Revista de la Facultad de Educación , vol. 23, No. 1, pp. 221-245, ISSN: 1139-613X.
 • Barquero Farràs, B.; Sala Sebastiá, G.; Badillo Jiménez, E.; Calabuig Serra, M.T.; Esteve, S.; Julià, C.; Prat Moratonas, M.; Ricart, M.; Vidal Raméntol, S, (2019), "Evaluación de la competencia lógico - matemática. La prueba CLOM para los grados de maestro", Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas, No. 86, pp. 17-24, ISSN: 1133-9853.
 • Vidal Raméntol, S, (2019), "Liderazgo educativo en el Departamento de Matemáticas. Impulsar la formación didáctica de las matemáticas", International journal of educational management, vol. 7, No. 2, pp. 231-256, ISSN: 0951-354X.
 • Fernández Morilla, M; Fernández, M.; Vidal Raméntol, S; Albareda Tiana, S, (2019), "Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 12: Consumo y Producción Sostenible. Estudio sobre hábitos de consumo de los estudiantes", Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad, vol. 1, No. 1, pp. 1201-1-1201-14, ISSN: 2659-708X.
 • Vidal Raméntol, S, (2019), "Aprendizaje reflexivo en el marco de las prácticas en alternancia en el grado de educación primaria en la UIC, Barcelona", Revista panamericana de pedagogia, No. 28, pp. 59-68, ISSN: 2594-2190.
 • Vidal Raméntol, S, (2018), "Neurolinguistics Programming (NLP) in the Teaching of Mathematics to Improve Teaching Quality", Journal of Modern Education Review, vol. 8, No. 12, pp. 939-945, ISSN: 2155-7993.
 • Fernández Morilla, M; Albareda Tiana, S; Fernández, M.; Vidal Raméntol, S, (2018), "Encouraging sustainable consumption patterns through mathematics and experimental science in higher education", International journal of Research science and Management, vol. 5, No. 11, pp. 67-83, ISSN: 2349-5197.
 • Albareda Tiana, S; Vidal Raméntol, S; Pujol Valls, M; Fernández Morilla, M, (2018), "Holistic Approaches to Develop Sustainability and Research Competencies in Pre-Service Teacher Training", Sustainability, vol. 10, No. 10, ISSN: 2071-1050.
 • Fernández Morilla, M; Albareda Tiana, S; Vidal Raméntol, S, (2018), "En el camino hacia el compromiso ambiental: estudio sobre hábitos de consumo personales", Temps d'Educació, No. 54, pp. 143-160, ISSN: 0214-7351.
 • Albareda Tiana, S; Vidal Raméntol, S; Fernández Morilla, M, (2018), "Implementing the sustainable development goals at University level", International journal of sustainability in higher education, vol. 19, No. 3, pp. 473-497, ISSN: 1467-6370.
 • Gallego, G.; Vidal Raméntol, S, (2017), "La amistad elemento clave de la comunicación y de la relación", Revista de Comunicación de la SEECI, No. 44, pp. 15-31, ISSN: 1576-3420.
 • Vidal Raméntol, S, (2017), "Emociones positivas hacia las matemáticas", Cuadernos de pedagogía, pp. 1-7, ISSN: 0210-0630.
 • Albareda Tiana, S; Fernández Morilla, M; Mallarach, J.; Vidal Raméntol, S, (2017), "Barreras para la sostenibilidad integral en la Universidad", Revista Iberoamericana de Educación, vol. 73, pp. 253-272, ISSN: 1022-6508 .
 • Vidal Raméntol, S, (2016), "El dia del número, mejora la actitud hacia las matemáticas (Motivación de las matemáticas)", Revista Portuguesa de Investigaçao Educacional, vol. 16, pp. 231-252, ISSN: 1645-4006.
 • Vidal Raméntol, S, (2016), "L'educació per a la sostenibilitat des de l'ensenyament de les matemàtiques", Temes d'Avui, No. 51-52, pp. 41-46, ISSN: 2014-1157.
 • Vidal Raméntol, S; Fuertes, M. Teresa, (2016), "Percepciones de los alumnos hacia las matemáticas", Opción, vol. Número 3 año 2016, ISSN: 1012-1587.
 • Fernández Morilla, M; Alférez Villarreal, A; Vidal Raméntol, S; Fernández, M.; Albareda Tiana, S, (2016), "Methodological approaches to change consumption habits of future teachers in Barcelona, Spain: reducing their personal ecological footprint", Journal of cleaner production, No. 6710, pp. 154-163, ISSN: 0959-6526.
 • Vidal Raméntol, S, (2015), "Recensión del libro "Reconciliarse con el Planeta"", Bordón, vol. Bordon 67 (3), 2015, No. 67, pp. 187-188, ISSN: 0210-5934.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (2014), "Programa de lectura estratégica de los problemas matemáticos", Revista de Comunicación de la SEECI, vol. 18, No. 33, pp. 25-43, ISSN: 1576-3420.
 • Vidal Raméntol, S, (2014), "La practica reflexiva, una instància per a la formació pràctica", Temps d'Educació, vol. 1, No. 47, pp. 321-322, ISSN: 0214-7351.
 • Vidal Raméntol, S, (2014), "La pràctica reflexiva, una instància per a la formació pràctica", Temps d'Educació, No. 47, pp. 321-322, ISSN: 0214-7351.
 • Vidal Raméntol, S, (2013), "Methodological principles for working with mathematics in Primary Education Degree", Historia y Comunicación Social, pp. 63-74, ISSN: 1137-0734.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (2013), "Principios metodológicos para trabajar la didáctica de las matemáticas en los grados de Educación Primaria de la UIC", Historia y Comunicación Social, vol. 18, pp. 63-74, ISSN: 1137-0734.
 • Vidal Raméntol, S; Fuertes, M. Teresa, (2013), "La dinámica de grupos para el trabajo cooperativo facilita la comunicación", Vivat Academia, vol. 15, No. 123, pp. 1-12, ISSN: 1575-2844.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (2013), "La comunicación de los problemas de matemáticas en la didáctica de los grados de educación en la UIC", Estudios sobre el Mensaje Periodístico, vol. 19, No. especial marzo, pp. 531-541, ISSN: 1134-1629.
 • Vidal Raméntol, S, (2011), "Workshop interfacultatiu: alternatives al consumisme", Butlleti de la Facultat d'Educació.
 • Vidal Raméntol, S, (2011), "La situació de la didàctica de les matemàtiques a la secundària catalana. Anàlisi de l'estat de l'ensenyament i l'aprenentatge", Temps d'Educació, vol. 41, pp. 185-199, ISSN: 0214-7351.
 • Vidal Raméntol, S, (2011), "Good Morning, Numbers Day, Motivating for Mathematics", Australian Primary Mathematics Classroom, vol. 16, pp. 25-29, ISSN: 1326-0286.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "Talens dag, att skapa lust förmatematiklärande", Nämnaren, ISSN: 0348-2723.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "El valor cualitativo de los números puede crear un bienestar emocional", Cuadernos de pedagogía, ISSN: 0210-0630.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "Día del número, Motivación de la matemàtica", Cuadernos de Pedagogia. Edu. Primária. orientaciones y recursos, vol. CD, pp. 1-15, ISSN: 1698-3734.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "La comunicación en la didáctica de las matemáticas", VIVAT ACADEMIA. UCM, vol. 112, pp. 1-9, ISSN: 1575-2844.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "Talens dag, att skapa lust för matematiklärande", Nämnaren, vol. 173, 2010 (1), pp. 43-46, ISSN: 0348-2723.
 • Vidal Raméntol, S, (2008), "Dia del número, motivación de la matematica", Manual de orientación y tutoria. Cuadernos de pedagogia, ISSN: 1698-7357.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Las Matemáticas del arte. Gold", Llibre, ISSN: 96710-50-4.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), ""Adaptación metodológica al Espacio Europeo de Educación Superior: Estudios de Magisterio - Educación Primaria"", Cuadernos DEP para la educación superior, ISSN: 1579-3834.
 • Vidal Raméntol, S, (2006), "Libros: Estrategias para la enseñanza de las matematicas en secundaria"", UNION Revista Iberoamericana de educación Matemática, vol. 8, pp. 119-126, ISSN: 1815-0640L.
 • Vidal Raméntol, S, (2005), "Iniciatives en matéria de qualitat: UIC. Adaptació de la titulació de Magisteri a l'EEES", El Butlleti, AQU.
 • Vidal Raméntol, S, (2005), "Prueba piloto de adaptación de la titulación de Magisterio al EEES en la Universidad Internacional de Catalunya", Educaweb.
 • Vidal Raméntol, S, (2005), "Iniciatives en materia de qualitat: UIC. Adaptació de la titulació de Magisteri a l'EEES", El Butlleti, AQU, 25, vol. 1, pp. 1-3, ISSN: B-47523-2000.
 • Vidal Raméntol, S, (2005), "Prueba piloto de adaptación de la titulación de Magisterio al EEES en la Universidad Internacional de Catalunya", Educaweb, vol. 1, pp. 1-3.
 • Vidal Raméntol, S, (2003), "Y los que enseñan,¿qué piensan? estudio sobre el pensamiento del professorado de magisterio de la Universidad Internacional de Catalunya sobre la formación de estudiantes del siglo XX", Monografias virtuales de la OEI: Ciudadania, Democracia y Valores en sociedades plurales,3.
 • Vidal Raméntol, S, (1998), "" Técnicas de dinámica de grupos para educación secundaria (II)"", Aula de innovación educativa, ISSN: 1131-995X.
 • Vidal Raméntol, S, (1997), "" Técnicas de dinámica de grupos para educación secundaria (I)"", Aula67, ISSN: 1131-995.
 • Vidal Raméntol, S, (1997), "" Técnicas de dinámica de grupos para educación primaria"", Aula de innovación educativa, ISSN: 1131-995X.
 • Vidal Raméntol, S, (1997), "Dinámica de grupos en secundaria: una estrategia para aplicar en el aula.", Aula de innovación educativa, vol. 1, ISSN: 1131-995X.
 • Vidal Raméntol, S, (1985), "Matemàtiques, II dia del número", GUIX 1, vol. 1, pp. 23-27, ISSN: DLB-29.863/77.
 • Vidal Raméntol, S, (1984), "Nit de la ciència", Revista GUIX, ISSN: DLB-29,863/77.
 • Vidal Raméntol, S, (1984), "Nit de la Ciència", GUIX 1, vol. 1, pp. 24-30, ISSN: DLB-29.863/77.
Libros
 • Vidal Raméntol, S, (09/03/2021), "La matemática nos facilita la vida". Laertes. Barcelona. 9788418292286.
 • Vidal Raméntol, S, (18/03/2013), "DIA DEL NÚMERO, MOTIVACIÓN DE LA MATEMÁTICA". PUBLICIA. ESPAÑA. 978-3-639-55071-9.
 • Vidal Raméntol, S, (20/02/2013), "15 JAEN ,Jornadas sobre el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Libro de Actas". Federacion española de sociedades de profesores de matemáticas. Oviedo. 978-84-616-0114-1.
 • Vidal Raméntol, S, (12/12/2012), "Libro de actas del Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y docencia CUICIID 2012". Visión Libros. Madrid. 978-84-9011-653-1.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "DIA DEL NÚMERO, MOTIVACIÓ DE LA MATEMÀTICA". TDX.UB. on line. UB. 978-84-693-5311-0.
 • Vidal Raméntol, S, (2009), "Matemàtiques 6. A bon pas". EDEBË. Barcelona. 978-84-236-9479-2.
 • Vidal Raméntol, S, (2009), "Estrategias para la enseñanza de las matemáticas en secundaria Segona edició". Laertes. Barcelona. 978-84-7584-557-9.
 • Arís Redó, N; Esteban, F.; Fuertes, M. Teresa; Vidal Raméntol, S, (2007), "ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS DE MAGISTERI A L'EEES: EL CAS DE LA UIC.". Prohom Edicions. 978-84-931492-9-1.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Adaptació dels estudis de Magisteri a EEES: el cas de la UIC". Prohom Edicions. 84-931492-9-1.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Antropología viaria: ley, transgresión y sanción". Fundación Abertis. Barcelona. 84-690-8246-1.
 • Vidal Raméntol, S; Fuertes, M. Teresa, (2007), "Adaptació dels estudis de Magisteri a EEES: el cas de la UIC". PROHOM. Barcelona. 978-84-931492.
 • Vidal Raméntol, S, (2005), "Dia del número, Motivació de la Matemàtica". Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona. 84-8415-757-1.
 • Vidal Raméntol, S, (2005), "Estrategias para la enseñanza de las matemáticas en secundaria". Laertes. Barcelona. 84-7584-557-6.
 • Vidal Raméntol, S, (1996), "L'aigua, depuració i contaminació". Gràfiques Signo S.A. Barcelona. 84-921295-0-6.
Capítulos de libro
 • Fernández Morilla, M; Albareda Tiana, S; Jiménez, E.; Vidal Raméntol, S, (2022), "Enseñanza de la religión católica vinculada con el estudio del cambio climático y fomento de la acción climática", Repensar las humanidades en el siglo XXI, Aranzadi Thomson Reuters. ISBN: 978-84-1124-306-3.
 • Vidal Raméntol, S, (07/05/2020), "Neurociencia aplicada a la didáctica de las matemáticas y ODS", Nuevas dimensiones de la educación: gamificación, TIC y e-learning, pp. 189-200, Carmen Sánchez Ovcharov. ISBN: 978-84-15665-49-6.
 • Vidal Raméntol, S, (30/12/2019), "Plan global de integración de las competencias matemática, científica y lingüística en la formación inicial de los maestros", Nuevos enfoques para la docencia Universitaria, pp. 427-439, Ediciones Pirámide, S.A.. ISBN: 978-84-368-4257-9.
 • Vidal Raméntol, S, (12/12/2019), "Neuromarketing and Sustainability", Proceedings, Book of Abstracts, pp. 181-182, Edicions UPC. ISBN: 978840916794-4.
 • Vidal Raméntol, S, (15/05/2019), "Neurociencia aplicada a la didáctica de las matemáticas", La educacion en tiempos de Cambios, pp. 223-234, Global Knowledge Academics. ISBN: 978-84-15665-41-0.
 • Vidal Raméntol, S; Albareda, S., (04/02/2019), "Empoderar a los universitarios en la resolución de los ODS:taller de alimentación sostenible", Libro de actas del Congreso CUICIID 2018. ISBN: 978-84-09-04679-9.
 • Vidal Raméntol, S, (01/10/2018), "El proyecto Edinsost: Educación e innovación para la sostenibilidad", Libro de actas del 6th International Congress of Educational Sciences and Development, pp. 920-921, Asociacion Española de Psicologia Conductual. ISBN: 978-84-09-02091-1.
 • Vidal Raméntol, S, (01/10/2018), "Neuromatemática, Neurociencia aplicada a la enseñanza de las matemáticas", Libro de actas del 6th International Congress of Educational Sciences and Development, pp. 910-911, Asociacion Española de Psicologia Conductual. ISBN: 978-84-09-02091-1.
 • Vidal Raméntol, S, (01/10/2018), "Alimentación Sostenible. Cuidemos la Salud y el Planeta211", Libro de actas del 6th International Congress of Educational Sciences and Development, pp. 211-212, Asociacion Española de Psicologia Conductual. ISBN: 978-84-09-02091-1.
 • Fuertes, M. Teresa; Vidal Raméntol, S, (03/09/2018), "Un eje transversal, un denominador común: el Aprendizaje Servicio en la Educación Superior.", El Aprendizaje Servicio en la universidad. Una metodología docente y de investigación al servicio de la justicia social y el desarrollo sostenible, pp. 353-358, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. SPI ICEE (Gral) 0.195-254/272 i ICEE (Com) 0.021-29/32. ISBN: 978-84-17600-02-0.
 • Vidal Raméntol, S, (20/07/2018), "Elaboración de un cuestionario para evaluar el nivel de sostenibilidad de los estudiantes de grados en ingenieria TIC", Actas de las Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Infomatica JENUI, pp. 141-148, Asocianción de Enseñantes universitarios de la Informática. ISBN: 2531-0607.
 • Vidal Raméntol, S, (28/06/2018), "L'ApS a Guatemala. Pràctiques de quart curs del Grau d'Educació Primària a la UIC", Construint vincles entre universitat i societat: 20 experiències d'aprenentatge servei a les universitats catalanes, pp. 199-216, Edicions Universitat de Barcelona. SPI ICEE(Gral.) 4534-52/25 i ICEE (EDU) 0.138-41/94. ISBN: 978-84-9168-084-0.
 • Vidal Raméntol, S; Perdiguer, E., (02/05/2018), "La gamificación, metodologia utilizada en la didáctica de las matemáticas en el grado de Educación Primária de la Facultad de educación de la UIC. Barcelona", Propuestas docentes para un nuevo curriculum universitario, pp. 429-440, Tecnos. ISBN: 978-84-309-7381-1.
 • Albareda Tiana, S; Vidal Raméntol, S, (2018), "Habilitar a los estudiantes del grado de educación para trabajar los ODS.Taller de Alimentación sostenible", Alfabetización digital e informacional, pp. 31-46, Gedisa. ISBN: 978-84-17690-06-9.
 • Vidal Raméntol, S, (28/07/2017), "LA PNL ( PROGRAMACIÓN NE UROLINGÜÍSTICA) Y LA COMPETENCIA EMOCIONAL EN LA FORM ACIÓN MATEMATICA DE LOS ALUMNOS DE GRADO DE EDUCACIÓN P RIMARIA UIC.BARCELON A", Congreso Iberoamericano de Educacion Matematica, pp. 295-304, Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. ISBN: 978-84-945722-2-4.
 • Vidal Raméntol, S, (05/02/2017), "Sostemátic. Sostenibilidad en la didáctica de las matemáticas", Avances en ciencias de la educación y el desarrollo, pp. 803-811, Asociación Española de Psicología Conductual. ISBN: 978-84-617-62941.
 • Vidal Raméntol, S, (11/10/2016), "Cap8 Matemática multimédia interactiva", Professores e escolas, pp. 124-135, Universidade Católica Editora. Porto. ISBN: 978-989-8835-12-3.
 • Vidal Raméntol, S; Fernández Morilla, M, (15/09/2016), "SOSTEMATIC. Sostenibilidad en la didáctica de las matemáticas", Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development, pp. 641-642. ISBN: 978-84-606-6429-1.
 • Vidal Raméntol, S, (11/01/2016), "Padres, Madres, Mates. Laboratorio matemático en el hogar.", Educacion matemática, un mar de posibilidades, pp. 50-61. ISBN: 978-84-606-9748.
 • Vidal Raméntol, S; Fuertes, M. Teresa, (15/12/2015), "“Afectividad y enseñanza de la matemática relacionada con la motivación y la autoestima, según una encuesta de Nimier”", Libro de actas del Congreso CUICIID 2015. ISBN: 978‐84‐608‐5139‐4.
 • Vidal Raméntol, S, (30/06/2015), "El Juego de las Matemáticas", El juego de las matemáticas, pp. 503-508, UIC. Barcelona. IESF. ISBN: 978-84-606-8395-7.
 • Vidal Raméntol, S, (12/01/2015), "El Juego de las Matemáticas", Family and Sustainable Development, pp. 1-20.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (31/12/2014), "Ligação entre as dificuldades de aprendizagem da leitura e a matemática", Perspectivas da docéncia nas aulas da atualidade, pp. 25-38, MediaXXI-Formalpress. ISBN: 978-989-729-124-1.
 • Vidal Raméntol, S; Alférez Villarreal, A, (20/07/2014), "La participación social curricular mediante actividades de extensión en la formación inicial del profesorado", Experiencias en docencia superior. ISBN: 978-84-5705-3-0.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (06/02/2014), "LAS NUEVAS FÓRMULAS DOCENTES PARA LA DIDACTICA DE LAS MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UIC (BARCELONA): CONTENIDOS Y FORMAS", Estrategias innovadoras para la docencia dialógica y virtual, pp. 147-164, Visión Libros. ISBN: 978-84-15965-95-4.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (2014), "Connection between learning difficulties in reading and mathematics", Case Studios about Teaching in Today's Classroom, pp. 1-14, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences. ISBN: 978-1-312-18807-5.
 • Vidal Raméntol, S; Albareda Tiana, S; Alférez Villarreal, A; Fernández Morilla, M; Puig, J., (2014), "Reducir la Huella Ecológica. Workshop interfacultativo", Retos actuales de educación y salud transcultural II, pp. 216-223, Editorial Universidad Almeria.. ISBN: 9788416027248.
 • Fernández Morilla, M; Albareda Tiana, S; Vidal Raméntol, S, (2014), "Disminución de la Huella Ecológica de los estudiantes. Un caso práctico de sostenibilización curricular", Construyendo la nueva enseñanza superior, pp. 193-201, McGraw-Hill/Interamericana de España. SPI (Gral.) 4.056-56/272 i ICEE (Edu.) 0.111-44/94. ISBN: 978-84-481-9745-2.
 • Albareda Tiana, S; Fernández Morilla, M; Alférez Villarreal, A; Puig, J.; Vidal Raméntol, S, (2014), "Educacional nutricional participativa como innovación docente en la formación de maestros del Grado en Educación Primaria", Experiencias e innovación docente en el contexto actual de la docencia universitaria, pp. 589-593, Editora Educación. ISBN: 9788415524151.
 • Fernández Morilla, M; Albareda Tiana, S; Vidal Raméntol, S, (2014), "Alta contribución de la Huella de Alimentos a la Huella Ecológica de los estudiantes: Detección de necesidades educativas.", Retos actuales de educación y salud transcultural I, pp. 341-349, Editorial Universidad Almeria.. ISBN: 9788416027231.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (2014), "Conexion entre las dificultades de aprendizaje de la lectura y las matemáticas", Visiones docentes en las aulas de hoy, pp. 19-38, ACCI ediciones. ISBN: 978-84-15705-39-0.
 • Vidal Raméntol, S; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen, (31/07/2013), "LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA", INVESTIGACIÓN DE CALIDAD PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN. CIMIE 13, pp. 142-150, AMIE. ISBN: 10-84-616-8609-8.
 • Albareda Tiana, S; Vidal Raméntol, S; Alférez Villarreal, A; Fernández Morilla, M; Puig, J., (2013), "Escenarios metodológicos para la implementación de competencias en sostenibilidad en la Universidad", Aproximación a la Sostenibilidad Curricular, pp. Capítulo II, Universidad Europea de Madrid. ISBN: 978-84-95433-60-2.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (05/11/2012), "La comunicación de los problemas de matemáticas en la didáctica de los grados de educación de la UIC", el factor humano en el EEES, pp. 253-273, Vision Libros. ISBN: 978-84-9011-622-7.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Vidal Raméntol, S, (17/10/2012), "LA COMUNICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE MATEMATICAS EN LA DIDÁCTICA DE LOS GRADOS DE EDUCACIÓN EN LA UIC", Libro de actas congreso universitario internacional sobre contenidos, investigación y docencia, pp. 253-273, Vision Libros. ISBN: 978-84-9011-653.
 • Vidal Raméntol, S, (31/07/2010), "Dibudoku, creatividad en la didáctica de las matemáticas", Creatividad e innovación: enseñar e investigar con otra conciencia, pp. 201-210, EDITORIAL UNIVERSITAS,S.A. ISBN: 978-84-7991-306-9.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "Dibudoku", II Fórum Internacional y V Jornadas Innovación y Creatividad: formación universitaria transdisciplinar e intercultural: Barcelona, 10-12 junio de 2010, Edicions Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84614-1219-8.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "LA SITUACION DE LA DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS EN CATALUNYA", LIBRO DE CAPITULOSDEL VII FORO SOBRE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACION Y DE LA EDUCACION SUPERIOR, pp. 161-165, ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICOLOGIA CONDUCTUAL (AEPC) 2010. ISBN: 978-84-693-5316-5.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "Didàctica de les matemàtiques a secundària", La situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Anàlisi de l'estat de l'ensenyament i l'aprenentatge, pp. 43-58, Furtwagen Editores, i UIC. ISBN: 978-84-938039-3-3.
 • Vidal Raméntol, S, (2010), "Evaluación y didáctica de las matemáticas en los nuevos grados de magisterio", Primeras Jornadas Internacionales sobre EEES: Evaluación., pp. 204-221, UIC Furtwagen. ISBN: 978-84-936561-7-1.
 • Vidal Raméntol, S, (2009), "Matemàtica i la seva didàctica", Experiències educatives a la Universitat Internacional de Catalunya en el procés d'integració a l'EEES, pp. 135-150, Prohom Edicions i Serveis Culturals S.L. ISBN: 978-84-935847-0-2.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Prova Pilot de Magisteri Primària a la UIC", Prova Pilot de Magisteri Primària a la UIC, Agencia Española CD. ISBN: 84-691-0147-6.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Adaptació a l'EEES: prova pilot Magisteri CD", Adaptació a l'EEES: prova pilot Magisteri CD.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Didáctica de las Matemáticas por competencias y práctica reflexiva CD", Didáctica de las Matemáticas por competencias y práctica reflexiva CD.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Galeria de imágenes comentadas", Las Matemáticas del arte. Gold, pp. 217-220, Almuzara. ISBN: 96710-50-4.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Ley, Transgresión, sanción y motivación", Antropología viaria: ley, transgresión y sanción, pp. 21-33, Fundación Abertis. ISBN: 84-690-8246-1.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Didáctica de las Matemáticas por competencias y práctica reflexiva CD", Didáctica de las Matemáticas por competencias y práctica reflexiva CD, pp. 1-23, ICE. Universidad de Deusto. ISBN: 978-84-271-28.
 • Vidal Raméntol, S, (2007), "Adaptació a l'EEES: prova pilot Magisteri CD", Adaptació a l'EEES: prova pilot Magisteri CD, pp. 1-11, Kiobus Ingenieros C.B. ISBN: 978-84-690-77.
 • Vidal Raméntol, S, (1996), "Família Aquaestalvi Avaluació", L'aigua, depuració i contaminació, pp. 27-60, Gràfiques Signo S.A. ISBN: 84-921295-0-6.

Proyectos de investigación

 • EMPREMTA (CO)415/09/2021 - 15/09/2025
  IP: Graell, M.
  Ajuntament de Barcelona
 • Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades Españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad - EDINSOST01/09/2016 - 31/08/2019
  IP: Sagalàs, J.; Sánchez , F.
  MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
 • Pla global d'integració de les competències matemàtica, científica i lingüstica a la formació inicial de mestres.30/07/2016 - 30/09/2018
  IP: Vidal Raméntol, S
  AGAUR
 • ¿Cómo podemos disminuir nuestra Huella Ecológica?01/01/2013 - 31/12/2013
  IP: Fernández Morilla, M
  MAPFRE
 • Competencias Básicas: Innovación Curricular. Ministerio de Educación. Panamá01/04/2011 - 31/08/2012
  IP: Vidal Raméntol, S
  MEDUCA
 • Divulgación y Orientación profesional en el ámbito científico-tecnológico bajo un sistema de evaluación de impacto01/04/2011 - 31/07/2012
  IP: Vidal Raméntol, S
  EVERIS
 • La situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Estudi economètric01/09/2007 - 31/07/2010
  IP: Vidal Raméntol, S
  UIC
 • Formatio Supérieur et l'alternance01/06/2007 - 01/06/2010
  IP: Vidal Raméntol, S
  DIRECTION GENÉRALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DE LA BELGIQUE
 • Estrategias de motivación del profesorado rural para el àrea de matemáticas01/05/2008 - 31/12/2009
  IP: Vidal Raméntol, S
  DISOP y el Gobierno de Belgica. Programa de cooperación internacional.
 • Departament de Matemàtiques, motor de canvi a l'escola01/09/2007 - 31/12/2009
  IP: Vidal Raméntol, S
  Fundació Vedruna
 • Divulgación y orientación profesional en el ámbito científico-tecnológico bajo un sistema de evaluación de impacto01/04/2011 - 31/07/2012
  IP: Vidal Raméntol, S
  EVERIS
 • Núcleos Familiares educativos para el desarrollo NUFED. Guatemala01/09/2006 - 31/12/2010
  IP: Vidal Raméntol, S
  Ministerio de Educación DIGEEX. de Guatemala
 • Matemàtiques per competències a l'ESO01/09/2008 - 31/07/2010
  IP: Vidal Raméntol, S
  Fundació Vedruna
 • LA FORMATION SUPÉRIEUR ET L'ALTERNANCE01/06/2007 - 01/06/2010
  IP: Vidal Raméntol, S
  DIRECTION GENÉRALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DE LA BELGIQUE
 • Estrategias de motivación del profesorado rural para el área de matemáticas01/05/2008 - 31/12/2009
  IP: Vidal Raméntol, S
  DISOP y el Gobierno de Belgica. Programa de cooperación internacional.
 • Departament de Matemàtiques, motor de canvi a l'escola01/09/2007 - 31/12/2009
  IP: Vidal Raméntol, S
  Fundació Vedruna
 • Formation Supérieur et l'Alternance. Investigación - Acción. Han participado profesores de las universidades de Tours, Lille y el equipo técnico SIMFR. El titulo completo del proyecto de investigación es "Formation Supérieur et Devéloppement Durable"15/03/2006 - 15/03/2007
  IP: Vidal Raméntol, S
  DGCD. Direction Générale de la Coopération au Développement del Gobierno Belga

Actividades

 • Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Innovación, Investigación y Docencia 2021 Ponència "ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA VINCULADA CON EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA", 2021.
 • International Conference University Teaching and Innovation Ponència "L'Educació superior en la societat del coneixement:reptes dels models híbrids", 2020.
 • Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption Presentació de poster "Neuromarketing and Sustainability", 2019.
 • International Congress on Education and Learning Ponència "La gamificación, motivación de la didáctica de las matemáticas", 2019.
 • International Congress of Educational Sciences and Development -esb Ponència "Neoromatemática, Neurociencia aplicada a la enseñanza de las matemáticas- mejora de la calidad docente", 2018.
 • International Congress of Educational Sciences and Development Presentació de poster "Propuesta de un cuestionario para analitzar el nivel de sostenibilidad de los estudiantes universitarios", 2018.
 • Jornadas de metodologia e innovación docente Ponència "metodologia e innovación docente. Buenas prácticas en la Universidad", 2018.
 • Taller de Innovación docente Ponència "Proyectos Transformadores Curriculares", 2018.
 • International Congress of Educational Sciences and Development Presentació de comunicació "El proyecto EDINSOST: Educación e innovación para la sostenibilidad", 2018.
 • 6º Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa Vocal, 2017.