Coordinador: Dr. Toni Mora

Un altre enfocament estratègic de l'IRAPP és crear un fòrum de debat en totes les àrees de l'economia i la gestió de l'educació. Amb especial recalcament en aspectes "quantitatius" de la gestió educativa que impliquen disciplines com l'economia. L'objectiu és generar informació per prendre decisions de polítiques públiques educatives més informades. Aquesta línia estratègica reuneix diferents perfils professionals en el camp de l'educació, l'economia i la gestió, funcionaris públics i funcionaris del govern local responsables de l'educació i la planificació de recursos humans, administradors educatius a nivell de l'escola o escola individual, etc.