El document descarregable recull els deu punts clau en l’actualitat de la inserció laboral en salut mental entre els quals destaquen la precarietat laboral com un nou factor de risc per a la salut mental, la creació de noves estratègies col·laboratives, el nou paradigma de la no-exclusió, un nou abordatge acadèmic de la salut mental o el paper dels mitjans de comunicació en l’estigmatització social d’aquests trastorns. Aquestes son les principals conclusions de la trobada “Esti(g)matització en salut mental”, que va reunir diferents professionals de l’àmbit de la salut.