• Presentació
  • Projectes desenvolupats
  • Knowledge transfer

L’Aprenentatge Servei (ApS) és una estratègia metodològica i pedagògica que possibilita una reflexió contínua sobre la funció de l’educació i la formació dels nostres estudiants. Aquesta eina permet desenvolupar més bé les tasques educatives, i facilita l’aprenentatge dels estudiants, ja que afavoreix la connexió entre la societat i la universitat i ha demostrat tenir un impacte substancial entre els estudiants, els docents, les universitats, les organitzacions i la comunitat (Furco, 2004). 

L’ApS és una pedagogia activa, participativa, cívica, transformadora i esperançadora (De la Cerda, Graell, Martín,Muñoz y Puig, 2009). Com a estratègia d’ensenyament i d’aprenentatge experiencial permet aprendre, desenvolupar i demostrar competències en l’acció, mitjançant la planificació i la implementació de projectes que donen resposta a necessitats reals del context on s’actua. L’aprenentatge es posa a disposició del servei i afavoreix, al mateix temps, el desenvolupament acadèmic a través de l’acció social. La seva posada en pràctica implica la participació activa dels estudiants i la coordinació entre institucions que hi col·laboren, amb l’objectiu d’integrar objectius d’aprenentatge i objectius de servei que afavoreixin el desenvolupament academicosocial i de superació personal dels estudiants que aprenen a emprendre accions en benefici de la comunitat (Fuertes, 2012).

La funció ètica de la universitat en aquesta societat necessita experiències com les que proporciona l’aprenentatge servei, en formació ciutadana i cívica dels ciutadans. Una formació que esdevé humana, personal i social, la qual contribueix a l’optimització ètica i moral dels futurs titulats i titulades (Martínez, 2009). 

L’ApS ens permet actuar en benefici comú, ens ensenya valors participant en la pràctica, però també ens impulsa al desenvolupament personal, acadèmic, vocacional i professional. Al mateix temps, l’ApS millora la universitat perquè millora l’aprenentatge, la recerca i la col·laboració amb la comunitat (Puig, 2012)

Per a més informació, podeu trobar referències bibliogràfiques aquí.

L’ApS va ser introduït com a tal l’any 2008 a la Facultat d’Educació de UIC Barcelona en el marc de les pràctiques curriculars per les possibilitats de formació integral que ofereix (Fuertes, 2012;2014). 

Des del curs 2013-14 s’inclou l’ApS a la memòria oficial dels Graus en Educació Infantil i Primària com a activitat formativa. A partir d’aquest moment i fins a l’actualitat, ha anat creixent el nombre d’assignatures que inclouen aquesta metodologia a les guies docents i que en desenvolupen projectes, que poden ser també transversals. 

Però no només s’han desenvolupat projectes docents amb l’ApS com a eix central, sinó que també s’han generat diversos projectes de recerca i tesis doctorals. El que va començar com una experiència de servei a la comunitat avui dia ja s’inclou com una de les activitats formatives en el nostre pla d’estudis i s’ofereix com una línia d’investigació de responsabilitat social a la nostra facultat.

En aquest PDF  es poden consultar aquells més destacats i consolidats.

The connection that may be established between learning and service offers two ways to approach the subject: one based on the curricular content and another that takes the service possibility offered by the collaborating institution as a starting point to find a connection with the curricular content (Tapia, 2006).

Several studies (Eyler and Giles, 1999) have shown that SL projects enhance the understanding and demonstration of competences in the real world.

Any lecturer interested in taking part in a project should contact the SL Committee by sending an e-mail to tfuertes@uic.esmgraell@uic.es or svidal@uic.es 

Students may freely choose whether or not they would like to take part in the various projects available. They may also propose other projects, which will be assessed by the SL Committee.

Research projects

Impact of internal participation in service learning projects at the foundation Fundesplai 
Organising entity: UIC Barcelona 
Principal investigator: Mariona Graell 
Funding entity: AGAUR (2017)

Education and social innovation for sustainability. Training professionals at Spanish Universities as agents of change to meet the challenges of society 
Funding entity: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness; State Programme for R&D+i Aimed at the Challenges of Society; 2015 call 
Participating entities: UPC, UIC Barcelona, UCA, UAM, UCO, USAL, UdG, UCJC and US 
Duration: 2016-2019 
PI: Dr Jordi Sagalàs Corral (UPC)

Education for Sustainable Consumption in Higher Education 
Non-funded project carried out through the Scholas Ocurrentes Chairs 
Participants: five universities in Spain, Argentina, the Dominican Republic and Italy 
Coordinator: Silvia Albareda

Theses defended on service learning

Maria Teresa Fuertes (2012). El Aprendizaje-Servicio en el Practicum de la formación inicial del profesorado. Propuesta de una estrategia de docencia y aprendizaje para la adquisición de competencias genéricas claves para la formación y el desempeño profesional
Supervisors: Miquel Martínez Martín and Albert Arbós Bertrán

Maria Elena Selfa (2019). Cantem junts. El impacto de la experiencia musical artística intergeneracional como vehículo canalizador de emociones, valores, motivaciones y aprendizajes 
Supervisors: Remiggi Morant and Mariona Graell. University of Valencia

Research groups: SEI (Sustainability and Comprehensive Education)