• Què és EDO
 • Team
 • Research
 • Transfer of knowledge

EDO és l’Equip de Desenvolupament Organitzatiu dirigit pel professor Joaquín Gairín Sallán, catedràtic d’Organització Escolar de la UAB.

EDO està reconegut com a grup de recerca consolidat (Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) des del 18 d’octubre del 2005: reconeixement que va renovar-se en la convocatòria de l’any 2009 (SGR2009-397) i que actualment manté a partir de la Resolució del 7 de maig de 2014 (2014SGR-176). El seu tema central és la recerca sobre la naturalesa i el desenvolupament de les organitzacions dedicades a la formació.

EDO és una xarxa de xarxes que actua com un clúster de coneixement que vincula temes i línies de treball relacionats amb el desenvolupament de les organitzacions i que té l’objectiu d’intervenir en els processos formatius. L’estructura es concep i es conforma a partir de diferents nodes que al mateix temps són grups de recerca de la mateixa Universitat i també d’altres universitats catalanes, com EDO-Lleida o EDO-UIC Barcelona.

L’EDO té un equip de col·laboradors oficials procedents d’altres universitats espanyoles, com les universitats d’Alcalà, València i Granada, i també d’universitats estrangeres com la Universidad Católica de Valparaíso o la IUACJ. Relacionat amb el grup EDO hi ha la Xarxa AGE (www.redage.org), d’àmbit internacional.

Amb aquesta estructura en xarxa es poden crear sinèrgies entre grups, per facilitar intercanvis, estades o recerques. Els membres de l’EDO s’identifiquen com a docents i investigadors interessats en el desenvolupament organitzacional, comparteixen un espai científic de trobada i convivència en què els components presenten temes de manera individual o col·lectiva, planifiquen accions i discuteixen processos i resultats.

 1. Els principis constitutius assumits per tots els membres del grup EDO són:

  Col·laboració. Les persones implicades assumeixen els avantatges i inconvenients de treballar en grup, perquè consideren que l’activitat en grups d’interès és la via per desenvolupar les activitats pròpies.

  Cohesió. Les persones i els grups implicats assumeixen el compromís de participar en les activitats generals que com a grup EDO es planifiquin amb esperit d’integració i aprofitament de sinèrgies.

  Autonomia. Les persones implicades formen grups (permanents o provisionals) en funció de recerques concretes o de grups d’interès específics. Funcionen de manera autònoma, respectant les obligacions i els drets que com a components d’EDO li corresponguin.

  Solidaritat. Les persones i els grups implicats comparteixen projectes i idees i es donen suport a l’hora de sol·licitar ajudes, gestionar recursos i promoure el compliment de compromisos assumits com a membres del grup EDO.

 2. Objectius
  L’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) és la culminació d’un procés de més de dues dècades en el qual s’han organitzat grups de treball al voltant de les demandes formatives existents i temes de recerca que apareixen com a prioritat. L’equip EDO es constitueix com a espai de trobada, intercanvi i promoció d’idees i recerques en el camp de les organitzacions.

   

  Els objectius preferents del grup EDO es relacionen amb l’anàlisi de les organitzacions formatives, l’estudi dels processos de canvi i la utilitat de les estratègies de millora que s’utilitzen o es poden utilitzar. Coherentment són temes d’interès: la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies. Tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu, com ara els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius. 

The EDO-UIC Barcelona team includes the following professors

Mireia Tintoré

Coordinator

Holder of a Degree in Geography and History from the University of Barcelona, specialist in Contemporary History and a PhD in Humanities and Social Sciences from UIC Barcelona. She is a Professor in the area of School Organisation and Didactics in the Faculty of Education at UIC Barcelona.  She has professional experience in the sector since she previously held a position as Head of Studies in a school, an advisor at various European and Latin American schools and an educator for Master’s degrees and seminars on school management. She was formerly Vice-Dean of the Faculty of Education and coordinator for the specialisation in school leadership and management. She is currently the coordinator of the Research Group on the Organisation of Educational and Professionalising Institutions (GROIEP) in the Faculty of Education, and is the creator and editor of the IJELM journal (International Journal of Educational Leadership and Management) and is involved in various projects to improve education and educational leadership.  She promotes and coordinates the Postgraduate Degree in Educational Leadership and Management (PLD) at UIC Barcelona.

Lines of research

Leadership, school organisation, management, organisational learning, successful educational actions in universities, successful teaching actions to fight against poverty.

Lines of research in the EDO-UIC group include:

 1. Learning in organisations.
 2. The leadership and management of educational organisations.
 3. The professionalisation of and teamwork among professors, especially in terms of new teaching methodologies.
 4. The development of teacher’s competences.

Members of the EDO-UICV team are working on the following projects:

 • The ARMIF-UIC’2014 Project:  research and entrepreneurship, two competences to improve early teacher training (2014 ARMIF-00045)
 • Education and the Fight against Poverty Project- APDIF

Scientific meetings

Members of the EDO-UIC team have participated in and continue to participate in the organisation in the following scientific meetings:

17th Annual Conference International Leadership Association “Leading across borders and generations”. Barcelona 14 to 17 October 2015.  Scientific coordination of the central theme of the conference.

CIEDO 2016

Recent publications

Arasanz, A.; Tintoré, M.; Arasanz, G. (2014). “Initial teacher education for entrepreneurship: the case of the Faculty of Education at the Universitat Internacional de Catalunya”. In:  J. Gijon Puerta; P. García Sempere (coord.) (2014) Book of Papers. Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education (Entenp2014). Granada: Ediciones Universidad de Granada. ISBN 978-84-338-5697-5 Pp. 103-112.

Flecha, R.; Racionero, S.; Tintoré, M.; Arbós, A. (2014). “Actuaciones de éxito en la universidad. Hacia la excelencia tomando las mejores universidades como modelo”. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 4 (2), pp.131-150. doi: 10.4471/remie.2014.08

Güell, L.; Tintoré, M. (2014). “Satisfacción laboral y formación del profesorado”. In: A. Medina Rivilla; C. Rodríguez Serna; D. A. Ansoleaga San Antonio. (2014) Desarrollo de las instituciones y su incidencia en la innovación de la docencia. Madrid: UNED and Editorial Universitas. ISBN: 978 -84 -7991 -439 -9

Tintoré, M.; Arbós, A.; Racionero-Plaza, S. (2014). “Actuaciones de éxito en la mención de liderazgo y dirección de la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya”. In: B. Peña Acuña (coord.) (2014) Vectores de la pedagogía docente actual. Pp. 505-520. Madrid: Editorial ACCI. ISBN 978-84-15705-28-4.

Tintoré, M.; Puig, P.; Arbós, A. (2014). “Liderazgo educativo e inteligencia cultural en la lucha contra la pobreza”. In: A. Medina Rivilla; C. Rodríguez Serna; D. A. Ansoleaga San Antonio (2014). Desarrollo de las instituciones y su incidencia en la innovación de la docencia. Madrid: UNED and Editorial Universitas. ISBN: 978 -84 -7991 -439 -9

Tintoré, M.; Domingo, M. (2014). “Construyendo una comunidad de aprendizaje en la universidad”. In: J. Gairín; A. Barrera (2014). Organizaciones que aprenden y generan conocimiento. Madrid: Wolters Kluwer. Section D, chapter VIII.

Tintoré, M. (coord.) (2014) “Los investigadores como promotores y gestores del conocimiento colectivo en la comunidad educativa”. In: J. Gairín; A. Barrera (2014). Organizaciones que aprenden y generan conocimiento. Madrid: Wolters Kluwer. Section D, chapter VIII.

Tintoré, M. (2014). Editorial. “Managing Leadership at the School Level”. International Journal of Educational Leadership and Management, 2 (1),1-3.

Tintoré, M. (2014). Editorial. “Educational Leadership to Change the World”. International Journal of Educational Leadership and Management,2 (2),121-123.

Tintoré, M. (2015). “Teoría y práctica del liderazgo educativo en el marco de un proyecto de lucha contra la pobreza”. In: A. Mendieta Ramírez; C. J. Santos Martínez (coord.). Líneas emergentes en la investigación de vanguardia. Madrid: McGraw Hill. Pp. 643-650. ISBN: 978-84-4819-741-4 y E-ISBN: 978 -84 -4819 -734 -6

Tintoré, M.; Güell, C. (2015). “Leadership today: Politics, business and education in the Web of Science”. In: Michael Plaisent; Lili Zheng (2015). International Conference Proceedings of ICEHM (International Center of Economics, Humanities and Management) and ERPUB (Emirates Research Publishing Limited) (SHSS-2015). Editorial ACCI. Francia, París, pp. 333-339. ISBN 978-93-84468-42-2.

Tintoré, M. (2015). “Nuevos conceptos relacionados con el aprendizaje de las organizaciones”. Option 1: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, year 31, special edition 1 (2015), 690-708. ISSN 1012-1587. Venezuela.

Tintoré, M. (2015). “Educational Leadership”. In: S. M. Dahlgaard-Park (ed.). The Sage encyclopaedia of quality and the service economy (vol. 1, pp. 170-174). Thousand Oaks, CA. Sage Publications, Inc. doi: 10.4135/9781483346366.n54.

Tintoré, M. (2015). “Values-Based Management and Values-Based Leadership”. In: Su Mi Dahlgaard-Park (ed.) (2015) The Sage encyclopaedia of quality and the service economy (vol. Vol. II - doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781483346366.n231 Print ISBN: 9781452256726 | Online ISBN: 9781483346366. Printed pages 845-849.

Tintoré, M. (2015). Editorial. “Presidents, principals and teachers. New ways of leading schools and universities”. International Journal of Educational Leadership and Management (IJELM) 3 (1), 1-3.   

Tintoré, M. (2015) Editorial. “Disseminating good leadership practices across the globe”. International Journal of Educational Leadership and Management (IJELM) 3 (2), 109-112.      

Tintoré, M.; Carrillo, C. (2015). “Liderazgo trascendente en el ámbito educativo: experiencias de una docente de secundaria en el contexto español”. In: Libro de Actas CIMIE 2015. Fourth Multidisciplinary International Congress of Educational Research. Valencia, 2 and 3 June 2015.

Ureta Buxeda, X.; Arbós, A.; Tintoré, M. (2015). “El desarrollo de la capacidad emprendedora en la formación inicial del profesorado. Implementación del proyecto ARMIF en la facultad de Educación de la UIC”. In: Libro de Actas CIMIE 2015. Fourth Multidisciplinary International Congress of Educational Research. Valencia, 2 and 3 June 2015.

The coordinator of the EDO-UIC Group also edits a scientific journal on educational leadership that is published biannually, entitled the International Journal of Educational Leadership and Management, 2 (1),1-3.

The members of the EDO-UIC Group participate in the Postgraduate Degree in Educational Leadership and Management (PLD) at UIC Barcelona and are also involved in organising it.