Universitat Internacional de Catalunya

Grants

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té un compromís amb l’alumnat: procurar que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. És per això que des del Servei d'Estudiants s’ofereix la informació i atenció que els alumnes de grau, postgrau i màster puguin necessitar per poder accedir a aquestes beques i ajudes.

Cooperation Grant

Opened

Becas UIC Barcelona

Opened
Podrán solicitar esta beca los alumnos que opten al título de grado y sean menores de 30 años, independientemente de su comunidad autónoma o país de procedencia.

International Excellence Scholarships (International students)​​​​​​​

Opened
Podrán solicitar esta beca los alumnos que opten al título de grado y sean menores de 30 años, independientemente de su comunidad autónoma o país de procedencia.

Grants for Academic Excellence

Closed

Pre-University Competition

Closed
Send us your research project and you will be in with a chance of winning a study grant covering 100% of the cost of your first year at UIC Barcelona.

Academic Excellence Scholarship - Education

Closed
The scholarship covers 80%* of tuition fees for each year of your degree programme.

Academic Excellence Scholarship - Law

Closed
The scholarship covers 80%** of tuition fees for each year of your degree programme.

Academic Excellence Scholarship - Communications

Closed
The scholarship covers 80% * of tuition fees for each year of your degree programme.

Academic Excellence Scholarship - Business Administration

Closed
The scholarship covers 80% * of tuition fees for each year of your degree programme

Academic Excellence Scholarship - Architecture

Closed
Grants for Academic Excellence, Academic Record and International Grants