Directory

LÁZARO GOTOR, Blanca

Department of Basic Areas
Section

LÁZARO GOTOR, Blanca

CV

Teacher profile

Professor Ajudant d' Investigació

Departament de Ciències Bàsiques, Departament de Ciències Bàsiques. Universitat Internacional de Catalunya