Directory

MARTI FRAGA, Eduard

Ext. 4791
Department of Communication Sciences
Grup d'estudi de les institucions i de les cultures polítiques (segles XVI-XXI)

MARTI FRAGA, Eduard

CV

Teacher profile

Professor Contractat Doctor

Departament de Ciències de la Comunicació, FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ. Universitat Internacional de Catalunya

Academic curriculum
 • Història Moderna Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives. Universitat Pompeu Fabra
 • Humanitats Universitat Pompeu Fabra
Research interests

Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2001) i doctor en Història Moderna per l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (2008). Acreditat com a professor lector (AQU 2010) i amb un sexenni (AQU2017), Guanyador del XXX Premi Ferran Soldevila (2014). Pertany a diferents grups de recerca consolidats: "España y Francia:intereses dinásticos e intereses nacionales (1701-1733)" (PGC2018-097737-B-I00); Grup d'estudi de les Institucions i de les cultures polítiques (segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041) .i "Projecte dels Llibres de matrícula de les insaculacions (Llibres de l'ànima) de la ciutat de Barcelona (1498 -1713) "PR2015-S01-Serra (Institut d'Estudis Catalans). És autor de diferents llibres: La Conferència dels Tres Comuns (Pagès editors, 2008); La Classe dirigent Catalana (1697-1714), (Fundació Noguera, 2009) i El braç Militar de Catalunya (1602-1714), (Publicacions Universitat de València 2016). les seves línies d'investigació se centren en l'estudi de les institucions catalanes i europees en l'Època Moderna, els canvis socials de la noblesa europea i els efectes econòmics, polítics i socials de la política militar de Felip V.

Publications

Articles
 • Solbes, S.; Martí-Fraga, Eduard, (2021), "Military supply without the military? Supplying the Spanish army in the 18th century", War & Society, vol. 40, No. 1, pp. 64-81, ISSN: 0729-2473.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2020), "La capacidad de "no poder hacer milagros": reflexiones sobre el abastecimiento de las expediciones de 1715, 1718 y 1720", Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: D History, Archaeology & Anthropology, vol. 20, No. 4-D, pp. 37-53, ISSN: 2249-460x.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2020), "La culminació del constitucionalisme català: a les Corts de 1701-1705", Catalonia, No. 26, pp. 21-33, ISSN: 1760-6659.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Information and power. The government of Catalonia and its minor committees (1700–13)", Parliaments, Estates and Representation, vol. 39, No. 3, pp. 340-351, ISSN: 0260-6755.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Cataluña y la movilización de recursos militares para la expedición a Sicilia 1718", Cuadernos de historia moderna, vol. 44, No. 1, pp. 129-158, ISSN: 0214-4018.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "El derecho a "no obedecer los mandatos de los príncipes". Los valores republicanos en la Europa Moderna (s. XVI-XVII)", Cuadernos europeos de deusto , No. Especial núm. 2, pp. 115-131, ISSN: 1130-8354.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Nunca se ha visto armada más bien abastecida. La logística de la expedición a Sicilia de 1718", Desperta Ferro, No. 39, pp. 28-34, ISSN: 2171-9276.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Una junta perniciosa y maliciosa. La supressio de la Conferència dels Comuns", Revista de Dret Històric Català, vol. 18, pp. 125-143, ISSN: 1578-5300.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Una Junta “perniciosa y maliciosa”. La supressió de la Conferència dels Comuns", Dret històric català, No. 18, pp. 125-143, ISSN: 1578-5300.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2016), "Quan la unió fa la força. El Braç Militar, el Consell de Cent i la defensa de Barcelona, 1684-1714", Barcelona : quaderns d'història, No. 23, pp. 197-224, ISSN: 1135-3058.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), "La composición de las novenas de la Diputación y las conferencias con el Consell de Cent en la segunda mitad del siglo XVII", Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, No. 13/2, pp. 117-156, ISSN: 2035-794X.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), "El brazo militar de Cataluña durante el primer gobierno de Felipe V (1700-1705)", Cuadernos dieciochistas, No. 15, pp. 73-107, ISSN: 1576-7914.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), "La classe dirigent de Barcelona i la Conferència dels Tres Comuns. Una relectura del poder del Consell de Cent en el tombant del segle XVII", Barcelona : quaderns d'història, vol. 20, pp. 264-265, ISSN: 1135-3058.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), ""L’assentament institucional del Braç Militar i les conferències dels comuns"", Recerques, No. 68, pp. 81-106, ISSN: 0210-380X.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2009), "El Braç Militar de Catalunya (1602-1714).", Butlletí de lHistòria Jaume Vicens vives, No. 9, pp. 15-18.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2008), "La Conferència dels Comuns i el Braç Militar. Dues institucions decisives en el tombant del s. XVII. Em premsa", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, No. 19, pp. 197-210.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2005), "La Conferència dels Tres Comuns sota el govern de l'arxiduc Carles III. 1705-1713", L'Avenç, vol. 305, pp. 3-12.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2003), "Conflictivitat institucional: la conferència dels comuns de novembre de 1700", Pedralbes, vol. 23, No. 2, ISSN: 0211-9587.
Books
 • Martí-Fraga, Eduard, (2016), "El braç militar de Catalunya (1602-1714)". Publicacions Universitat de València. valència. 978-84-9134-011-9.
 • Martí-Fraga, Eduard; Serra i Puig, E., (2015), "Els llibres de l'ànima de la Diputació del General (1493-1714)". INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Barcelona. 978-84-9965-255-9.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2009), "La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana". Ernest Lluch Pagés Editors. Barcelona.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2009), "La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferéncia dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714)". Fundació Noguera-Pagès Editors. Barcelona.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2008), "La Conferencia de los Tres Comunes (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana". Editorial Milenio. 978-84-9743-281-8.
 • (2008), "Dietari de la Generalitat de Catalunya, vol. X". Generalitat de Catalunya. Barcelona. 84-393-7480-0.
Book chapters
 • Martí-Fraga, Eduard, (16/02/2021), "TRAS LA FACHADA Preocupaciones y sentimientos de la elite dirigente catalana a finales del s. XVII", Poder, Familia, Emociones (s.XVI-XVIII), pp. XXX-XXXX, Silex.
 • Martí-Fraga, Eduard, (21/10/2020), "DETRÁS DEL ASENTISTA LOS CONTRATISTAS MILITARES DE FELIPE V EN CATALUÑA 1715-1720", Redes empresariales y administración estatal La provisión de materiales estratégicos en el mundo hispánico durante el largo siglo XVIII, pp. 97-130, Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 978-607-30-3585-9.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "El Brazo Militar de Catalunya (1602-1714) y las Assemblées de la noblesse francesa (1649-1652): dos respuestas a la crisis del estamento militar en el siglo XVII", El parlamentarisme en prespectiva histórica, pp. 607-621, Universitat Illes Balears. ISBN: 278-84-09-11162-6.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "The conferencia of the Commones in Catalonia (1656-1714): a New form of represetation and Polítical Participation in Old Règime", Polítical representation in the ancient Regime, pp. 245-268, Routledge. ISBN: 978-1-138-33532-5.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "El reconocimiento político de una nueva institución: Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en la Corte (1660-1714).", LOS EMBAJADORES. REPRESENTANTES DE LA SOBERANÍA, GARANTES DEL EQUILIBRIO, 1659-1748, Marcial Pons.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2018), "The Conference of the Commons in Catalonia (1656-1714): A New Form of Representation and Political Participation", Political representation in Old Regime, pp. 245-268, Routledge. ISBN: 978-0-429-44385.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2017), "La nobleza catalana", Las noblezas de las monarquía de España, 1556-1725, Marcial Pons.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2015), "L’Organització política de la resistència", Els tractats d'Utrech. Clarors i foscors de la Pau, pp. 327-340, Museu d'Història de Catalunya. ISBN: 978-84-393-9244-6.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), "Las novenas de la Diputación de Cataluña en la segunda mitad del siglo XVII", Poders a l'ombra, pp. 117-208, Parlament de Catalunya. ISBN: 978-84-393-9239-2.
 • Martí-Fraga, Eduard, (01/01/2012), "El Braç Militar i la Conferència dels Tres Comuns", Política, economia y guerra. Barcelona 1700, pp. 120-151. ISBN: 978-84-9850-405-7.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2007), "“La Conferència dels Tres Comuns. Una aproximació.”", Albareda, Joaquim (ed.), Una relació difícil. Catalunya i l'Espanya Modera., pp. 205-232, Editorial Base. ISBN: 978-84-85031-78-8.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2007), "La Conferència dels Tres Comuns sota lArxiduc Carles. 1705-1711", Actes del Congrés l'Aposta Catalana a la Guerra de Successió (1705-1707), Museu d'Història de Catalunya.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2007), "“Les institucions catalanes davant l’arribada de l’arxiduc Carles. Octubre-desembre de 1705”", Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in memoriam., pp. 357-372, Universitat Pompeu Fabra. ISBN: 978-84-88042-59-0.

Projects and research

 • 'Edició dels Llibres de Matrícula de les Insaculacions del Consell de Cent01/01/2008 - 01/01/2017
  IP: Martí-Fraga, Eduard
  Institut d'Estudis Catalans
 • Grup Consolidat. Grup d'Estudis de les Institucions i la societat a la Catalunya Moderna01/01/2005 - 01/01/2009
  IP: Martí-Fraga, Eduard
  Generalitat de Catalunya

Activities

 • SEMINARIO ONLINE Poder, Familia, Emociones (s.XVI-XVIII) Ponència "DETRÁS DEL ESTAMENTO La Clase dirigente catalana de finales del siglo XVII a través de sus testamentos", 2020.
 • Jornades Internacionals Republicanismes a l’Europa moderna (segles XVI-XVIII) Ponència "Republicanisme al Consell de Cent", 2019.
 • VIII Seminario Internacional Bifronte, imperio de dos mundos Ponència "Carlos II y Cataluña: el neoforalismo revisitado", 2019.
 • Journé d'Éstude Cultures polítiques en Catalogne:XVII-XXI siècles Ponència "La culminació del constitucionalisme", 2019.
 • LA VEU DEL REGNE VALÈNCIA, MORELLA I ALACANT, 21 AL 28 D’OCTUBRE DE 2018 REPRESENTACIÓ POLÍTICA, RECURSOS PÚBLICS I CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT Ponència "“La participació política de la noblesa: el Braç Militar de Catalunya i l’Estament Militar de València”.", 2018.
 • Seminario "Territorios y Corte. Comunicar, representar y negociar en la Monarquía Hispánica (siglos XVII y XVIII)" Ponència "Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en la Corte entre 1670 y 1714. El reconocimiento político de una nueva institución.", 2018.
 • Congreso Internacional. Renovar y difundir la Historia Militar. La batalla como protagonista de la historia Ponència ""El negocio de la expedición: mercaderes y oficios enriquecidos en las expediciones de 1715, 1718 y 1720"", 2018.
 • World Economic History Conference Ponència "Enriched by the Crown Military micro-asientos during the first years of the reign of Philip V (1715-1720)", 2018.
 • Jornada d’Estudis Històrics Ponència "La Conferencia de los Comunes de Cataluña en el siglo XVII", 2018.
 • Congreso “Identidad Europea: raíces y alcance” Presentació de comunicació "El derecho a “no obedecer los mandatos de los príncipes”. Los valores republicanos en la Europa Moderna (s. XVI-XVII)", 2018.