Directory

TRIAS DE BES MINGOT, Juan de Dios

Department of Architecture
Laboratori d'Innovació Tecnològica en Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS)

TRIAS DE BES MINGOT, Juan de Dios

CV

Teacher profile

Professor Adjunt

Architecture, ESARQ School of Architecture. Universitat Internacional de Catalunya

Publications

Articles
Books
  • (07/2015), "Cutting-Edge Landscapes. New Opportunities for Peri-urban Scenarios in Barcelona". UIC Barcelona School of Architecture. Barcelona. 978-84-941464-4-2.
  • (2014), "Interactive Geographies. Productive Landscapes in the Metropolitan Area of Barcelona". Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ESARQ-UIC). Barcelona. 978-84-941464-3-5.

Activities

  • Seminario Arquitectura e Industria Ponència ""CDS House; de la técnica a la tecnología con los tejidos cerámicos"", 2016.