Directory

BÁRBARA SIRERA, Marta

Department of Basic Areas

BÁRBARA SIRERA, Marta

CV

Teacher profile

Basic Areas, DEPARTMENT OF BASIC SCIENCIES. Universitat Internacional de Catalunya

Education

Llicenciada Psicología, Universitat Autònoma de Barcelona
Postgrau Intervenció amb infància i famílies amb dificultats socials. ACIM i UAB
Curs Salut mental i intervenció psicològica amb persones nouvingudes, refugiades i minories SAPPIR, Hospital Sant Pere Claver
Curs de Direcció i gestió de ONG a l’Institut d’Innovació social d’ESADE

Professional experience

Directora de la Fundació Maria Raventós
2000-2016 Directora a l’Associació Punt de Referència Impulsora de la Coordinadora de Mentoria Social
2012-2016 Membre de la Junta directiva de FEPA (Federació d’entitats amb pisos assistits)
2000-2002 Tècnica d’orientació laboral en MAC Psicologia
1998-2001 Tècnica de gestió al Casal dels Infants per l’acció social als barris

PUBLICACIONS:
Joves extutelats, el difícil camí de l’emancipació. Social.Cat 2015
http://acciosocial.org/opinem-ambit-social/joves-extutelats-marta-barbara/
Tenir o no tenir referents a l’hora d’emancipar-se. Blog Fundació Ferrer i Guàrdia 2013
http://blog.ferrerguardia.org/2013/04/tenir-o-no-tenir-referents-a-lhora-demancipar-se/
“Qui m’ajuda a fer-me gran. L’acompanyament sòcio-educatiu en l’emancipació dels joves
extutelats.” Revista d’Educació Social 2009
http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/165629/241217
“Acompanyament voluntari i vincle afectiu. Experiències d’acompanyament amb joves
extutelats.” 2006-2008
http://issuu.com/puntdereferencia/docs/acompanyament_joves_extutelats