Directory

PAMIAS MASSANA, Montserrat

Department of Basic Areas

PAMIAS MASSANA, Montserrat

CV

Teacher profile

Basic Areas, DEPARTMENT OF BASIC SCIENCIES. Universitat Internacional de Catalunya

Education

Doctora, Universitat Autònoma de Barcelona
Llicenciada Medicina, Universidad de Navarra
Especialista en Psiquiatria, Universitat Autònoma de Barcelona

Professional experience

Combina la pràctica clínica amb la investigació i la docència (Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Internacional de Catalunya).
Cap de salut mental infantil i juvenil, CORPORACIÓ SANITÀRIA I UNIVERSITÀRIA PARC TAULÍ
És membre de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.