Directory

SANTIGOSA CEBRIAN, Montserrat

Department of Basic Areas

SANTIGOSA CEBRIAN, Montserrat

CV

Teacher profile

Basic Areas, DEPARTMENT OF BASIC SCIENCIES. Universitat Internacional de Catalunya

Education

Màster Universitari Matrimonio y Familia, Universidad de Navarra
Llicenciada en Psicopedagogia, Universidad de Navarra
Postgrado Especialista en Audición y Lenguaje, Universitat

Professional experience

Professora en el Mestratge en Psicopatologia Clínica Infantojuvenil (UAB). Inclusió educativa.
Professora associada amb els programes de formació del IESF (UIC)
Consulta privada. Atenció psicopedagògica, logopèdica i assessorament familiar.
Departament psicopedagògic Col·legi Pineda (L’Hospitalet de Llobregat).