Directory

ORTIZ I MIGUEL, Sara

Department of Basic Areas
Section

ORTIZ I MIGUEL, Sara

CV

Teacher profile

Professor Associat

Departament de Ciències Bàsiques, Departament de Ciències Bàsiques. Universitat Internacional de Catalunya

Publications

Articles