Section

Presentació

La Facultat d’Humanitats organitza anualment el Taller de Sortides Professionals. Es tracta d’una taula rodona en la qual professionals destacats d’àmbits diferents, especialment del món de les organitzacions internacionals i culturals, expliquen la seva realitat i les diferents sortides professionals que tenen avui dia les Humanitats.

15/02/2012: 'Les Humanitats en un món profesional canviant III'

En aquesta taula rodona, professionals del món cultural van presentar el seu camí:què han fet després d’acabar la carrera d’Humanitats, per a què els han servit els estudis, quins punts forts i quins de dèbils han comprovat en el món professional, etc. La gestió de la cultura, les organitzacions no governamentals, les consultores, l’empresa...; tots aquests mons seran tema de conversa: què hi pot aportar un humanista?

 

Hi van col·laborar com a ponents: Antònia Mª Perelló, conservadora i responsable de la col·lecció MACBA; Laura Sáenz, directora del Departament de Recursos Humans i membre del Consell de Direcció d’Intermón OxfamCarla Ventosa, de Màrqueting i Captació de Fons a UNICEF Comité CatalunyaMike Ribalta, cap de l’Àrea de Professionals de FiraTàrrega i responsable del mercat d’arts escèniques de FiraTàrrega des del 2011; Mohamed Elrazzaz, , professor del Màster en Gestió Cultural de la UIC.

 

A aquesta edició, hi va assistir una cinquantena de persones, entre alumnes de 2n de batxillerat de diferents col·legis de Barcelona i alumnes d'Humanitats de la UIC.

Notícia completa.