Master's Degree in City Resilience Design and Management

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
157,00€ / ECTS x 60 = 9.420,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
18
Horari
Octubre - Setembre. Dilluns a divendres, de 10 a 17 h
Idioma
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Motius per estudiar aquest màster

 1. Professors internacionals i una perspectiva multidisciplinària global: Aquest màster s’emmarca en la Xarxa Internacional de Recerca en Resiliència Urbana (International Urban Resilience Research Network) que li dona suport, i el curs l’imparteixen professors d’algunes de les universitats i centres de recerca de més prestigi que treballen en temes de resiliència urbana a diferents parts del món. La perspectiva global i multidisciplinària del programa (que tracta els aspectes mediambientals, socials, econòmics, urbanístics i polítics dels estudis) permet als estudiants conèixer i comprendre els reptes de la resiliència urbana en l’àmbit internacional, nacional i local, gràcies a la densa xarxa de col·laboradors investigadors i docents que participen en aquest màster.
 2. Àmplia oferta de treball: El programa té el suport de les fundacions, xarxes i agències més prestigioses que plantegen actualment la resiliència urbana i comunitària. Inclou un període obligatori d’inserció laboral, que proporciona als estudiants els contactes i l’experiència laboral necessaris per assegurar una carrera professional internacional d’èxit. Una llarga llista de ciutats de diferents continents també s’han compromès a donar suport al programa de màster en forma d’ofertes de treball en les seves unitats de resiliència urbana.
 3. Un pont entre la recerca i l’experiència pràctica amb un model educatiu innovador: En aquest programa de màster, els estudiants estendran un pont entre la ciència i la política a través de tallers i la participació activa en classes amb fòrums de discussió, fomentant diferents punts de vista i redefinint constantment les estratègies habituals que s’observen sovint en la creació i gestió de ciutats resilients.

Presentació

En un món cada vegada més amenaçat per la urbanització ràpida i complexa i els canvis mediambientals, climàtics i socioeconòmics, aquest programa es va crear per satisfer la necessitat dels urbanistes de comprendre millor i formular estratègies integrades en aplicar polítiques i projectes de resiliència urbana. Alhora, la resiliència és un tema que plantegen diferents disciplines i des de nombroses perspectives diferents que, a vegades, entren en conflicte amb els seus significats, enfocaments i mètodes, la qual cosa porta a un escenari fragmentat i confús de la resiliència urbana. Aquest programa de màster proporciona els ponts interdisciplinaris necessaris i enllaça una perspectiva integrada sobre la resiliència urbana amb les eines de gestió necessàries per al seu disseny i implementació.

Resum, objectiu i estructura

El Master's Degree in City Resilience Design and Management és un programa d’un any de durada a temps complet, desenvolupat i coordinat per la Xarxa Internacional de Recerca en Resiliència Urbana i patrocinat per UIC Barcelona. El títol reflecteix la necessitat d’anar més enllà del paradigma de la “construcció de ciutats resilients”, i considera la resiliència un procés que s’expressa a través d’un conjunt de capacitats i respostes emocionals a una varietat d’impactes; un procés que no només requereix “ser construït o dissenyat”, sinó que també cal gestionar.

L’objectiu d’aquest màster és proporcionar als estudiants múltiples perspectives i les habilitats, les eines i els coneixements multidisciplinaris que necessiten els futurs professionals experts en resiliència urbana.

El programa es divideix en tres blocs principals: classes presencials, un projecte de recerca i experiència laboral. La primera part del curs segueix una seqüència lògica que comença amb aspectes teòrics dels processos de resiliència i urbanització. Els quatre mòduls següents plantegen i integren diferents punts de vista sobre la resiliència, relacionats amb i) l’entorn edificat i les infraestructures, ii) els ecosistemes naturals i urbans, iii) la resiliència econòmica i dels serveis municipals i iv) la resiliència comunitària. El mòdul final i més extens utilitza un conjunt d’estudis de cas i tallers internacionals (sobre models de governança, lideratge i eines per gestionar la resiliència) per explorar els reptes de la implementació. Durant el curs, Barcelona servirà d’estudi de cas a causa de la seva experiència en resiliència, i els estudiants tindran l’oportunitat de participar en un taller amb el Barcelona Urban Resilience Lab.

A través d’aquests tallers, els estudiants estan en contacte amb organitzacions, instituts i centres de resiliència urbana de tot el món, la qual cosa els ofereix la possibilitat d’aplicar els seus coneixements i habilitats a través d’oportunitats d’inserció laboral que contribueixen a la seva carrera professional i fomenten estratègies de resiliència urbana per a un futur urbà més sostenible.

Estudiants potencials

Aquest programa s’adreça a titulats universitaris de les àrees d’estudis urbans següents:

 • Urbanisme i Ordenació Territorial
 • Disseny Urbà
 • Geografia
 • Ciències Socials i Polítiques
 • Enginyeria
 • Disseny i Gestió del Paisatge i Medi Ambient
 • Economia Regional i Ecologia

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
MODULE 0: Conceptual Framing Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MODULE 1: Built Environment Resilience Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MODULE 2 Resilience and Nature Based Solutions Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
MODULE 3 Community Resilience for Sustainability Transitions Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Internship Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 20
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
MODULE 4 Urban Resilience Implementation Design Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
MODULE 4 Urban Resilience Implementation Policies and Planning Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
MODULE 5 News and Learning Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Master Thesis Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2023-2024

Convocatòria d'admissió

Primera convocatòria

 • Termini per lliurar els documents: 2 de desembre de 2022
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 2 al 9 de desembre de 2022
 • Comunicació dels resultats: 12 de desembre de 2022
 • Termini per reserva la plaça: 26 de desembre 2022

Segona convocatòria

 • Termini per lliurar els documents: 24 de febrero de 2023
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 24 de febrero al 3 de març
 • Comunicació dels resultats: 6 de març de 2023
 • Termini per reserva la plaça: 20 de març de 2023

Tercera convocatòria

 • Termini per lliurar els documents: 28 d’abril de 2023
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 28 d’abril al 5 de maig de 2023
 • Comunicació dels resultats: 8 de maig de 2023
 • Termini per reserva la plaça: 22 de maig de 2023

*En cada fase, es notificarà als candidats si:

a) Han estat admesos, i, en aquest cas, rebran una carta d’admissió amb instruccions per reservar la plaça juntament amb el pagament del dipòsit d’inscripció. Només es confirmarà l’admissió una vegada rebut el pagament;

b) Han entrat en una llista d’espera: la candidatura es revisarà de nou en la convocatòria d’admissió següent, o

c) No han estat admesos.

Estudiants admesos

 1. Reserva la teva plaça: paga el dipòsit d’inscripció (un 20% de l’import total).
 2. Legalitza els documents acadèmics: parla amb el teu assessor del programa perquè et doni instruccions concretes i t’indiqui el procediment que s’ha de seguir.
 3. Matrícula d’inscripció: abona la resta de la matrícula (el 80% de l’import total).
  1. Data de matriculació: 19 juny de 2023
  2. Termini per pagar la matrícula: 3 de juliol de 2023
 4. Presenta còpies impreses dels teus documents acadèmics legalitzats quan arribis a Barcelona.

Requisits d'admissió

A qui es dirigeix?

Aquest programa va dirigit a professionals i consultors urbanistes amb almenys 2 anys d’experiència laboral en àmbits relacionats amb la sostenibilitat i la resiliència, així com a graduats universitaris dels camps següents: planificació, gestió, disseny urbà, enginyeria, ciències mediambientals i socials, ciències polítiques, geografia i arquitectura.

Nivell d’estudis requerit: títol de grau o llicenciatura

Procediment de sol·licitud

 1. Registre en línia
 2. Presentació dels documents següents mitjançant el portal d’admissions:
 • Fotocòpia del passaport
 • 1 foto de mida de passaport
 • Còpia certificada* del diploma**
 • Còpia certificada* de l’expedient acadèmic
 • Una còpia signada de les condicions generals de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Una còpia signada del document de protecció de dades de UIC Barcelona (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Una còpia emplenada i signada de l’enquesta de subvenció referent a les subvencions o ajuts externs que hàgiu sol·licitat (descarrega l’imprès al portal d’admissions)
 • Carta de motivació (en anglès; si us plau, inclou-hi el teu nom d’usuari de Skype en la teva signatura)
 • CV (en anglès, màxim 2 pàgines)

Opcional:

 • Portafolis (en anglès i format pdf, l’estudiant en decideix el contingut i la longitud)
 • Certificat del nivell d’anglès (mínim B2)
 • Cartes de recomanació
 • Altres certificats, diplomes o proves d’experiència laboral 

* El document ha de portar un segell oficial de la universitat.

** En cas que encara no disposis del diploma, si us plau, lliura un justificant de pagament per poder-lo obtenir o un document de la teva universitat que certifiqui la data prevista de la graduació.

Allotjament i visats

És responsabilitat dels estudiants buscar-se allotjament i disposar dels visats necessaris.

Beques i finançament