Postgrau en Assessoria Fiscal

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 28-09-2020 al 30-06-2021
Crèdits
21 ECTS
Preu
172,00€ / ECTS x 21 = 3.612,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Horari
Dimarts i dijous de 18.00h a 21.00h d’octubre a juny. *(Exàmens els divendres a les 08.30h)
Idioma
Català, castellà i anglès
  • Inici
  • Presentació
  • Pla d'estudis
  • Contacte

Raons per estudiar aquest postgrau

  1. Model d'ensenyament transversal
  2. Basa la docència en el Mètode del cas
  3. Compatibilitat amb activitat professional

Presentació

Organitzat en col·laboració amb Cuatrecasas, el Postgrau en Assessoria Fiscal de UIC Barcelona et proporciona una sòlida formació en l’assessorament fiscal d’empreses i particulars a partir d’un model d’ensenyament transversal basat en el mètode del cas.

El programa està indicat per potenciar un salt qualitatiu en la teva carrera professional i, com que es tracta de modalitat a temps parcialestà especialment concebut perquè puguis compatibilitzar la formació amb la teva vida laboral.

El professorat està compost per advocats i professionals de reconegut prestigi, que reuneixen les millors condicions per transmetre tota la seva experiència i bagatge professional en sessions en què es fomenten la participació activa i la discussió de casos pràctics.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Comptabilitat per Fiscalistes Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Impost de Societats Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Impost sobre Patrimoni, Empresa Familiar, Obres d'Art i Planificació Fiscal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Impost sobre Successions i Donacions Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Fiscalitat Immobiliària Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
IVA, Impostos Especials i Duanes Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Tancament Comptable i Fiscal Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Període: període del calendari
  • (a): assignatures impartides en anglès

Contacte

Informació i Admissions
Marta Subiñas
msubinas@uic.es
Telèfon / WhatsApp: +34 651 82 61 57