26/10/2021

Un estudi constata que la FP Dual millora el rendiment acadèmic i la probabilitat d’obtenir el títol

L’informe analitza dades administratives dels estudis de Formació Professional dels cursos 2015 al 2019 de 263.487 alumnes referents a 457 centres de formació

Cursar la Formació Professional Dual millora el rendiment acadèmic i la probabilitat d’obtenir el títol. És una de les conclusions que recull un informe sobre la situació dels estudis de Formació Professional a Catalunya a partir de dades administratives dels cursos 2015 al 2019. L’estudi ha estat liderat per Toni Mora, director de l’Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques de la Universitat Internacional de Catalunya (IRAPP - UIC Barcelona), i hi han col·laborat el Dr. Oriol Escardíbul, de la Universitat de Barcelona (UB-IEB), i la Dra. Pilar Pineda, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest projecte ha tingut el suport de RecerCaixa, un programa impulsat per l’Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l’ACUP. Concretament, s’han analitzat dades relatives a: 263.487 alumnes i 457 centres de formació, així com 3.441 professors de centres públics, en el que és la primera anàlisi d’aquest tipus desenvolupada a Catalunya.

L’estudi també revela que la FP Dual encara té poc pes en el global dels estudis de Formació Professional, ja que agrupa un 4,46 % del total d’alumnes matriculats, dels quals gairebé el 60 % són homes. Pel que fa a les famílies d’estudis, gairebé un 40 % de l’alumnat matriculat en Indústries Extractives cursa FP Dual. A més a més, també hi ha un percentatge relativament rellevant d’alumnes que cursen la modalitat dual en Instal·lació i Manteniment (15 %), Fabricació Mecànica (11 %) i Química (10,5 %). Per contra, Activitats Fisicoesportives, Sanitat o Hoteleria i Turisme són les famílies d’estudis amb menys alumnat d’FP Dual. En matèria de gènere, no s’observen diferències de matriculació en la majoria d’estudis, exceptuant Indústries Extractives, Agrària i Tèxtil, Confecció i Pell.

Un alumnat amb una edat superior a la que correspon

L’informe constata que un 63,6 % de l’alumnat cursa els seus estudis de Formació Professional en centres públics, mentre que un 23,5 % ho fa en centres privats concertats i un 12,9 % estudia en centres privats no concertats. També destaca una important presència d’estudiants amb una edat superior a la típica per a aquests estudis (de mitjana 20,6 anys en el cicle mitjà i 23,8 anys en el cicle superior), amb un percentatge més elevat de dones en les franges de més edat. En termes globals, només hi ha un 12 % d’estudiants estrangers. El cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria és el que té un percentatge més gran d’alumnes matriculats (6,65 %), seguit per Sistemes Microinformàtics i Xarxes (6,10 %) i Gestió Administrativa (5,31 %).

Més dones en estudis de sanitat, més homes en estudis d’informàtica

Pel que fa al gènere, l’estudi revela que hi ha un percentatge més elevat de dones en estudis de sanitat i serveis socials i culturals mentre que els homes predominen en els estudis d’informàtica i comunicacions i transport i manteniment de vehicles. Per exemple, un 88 % del total d’estudiants matriculats a Higiene Bucodental són dones, mentre que a Educació Infantil i a Estètica Integral i Benestar arriben al 91 % i al 98,4 %, respectivament. De la mateixa manera, alguns cicles presenten un percentatge extremadament baix de dones. A tall d’exemple, no hi ha pràcticament dones matriculades en cicles d’Instal·lacions Frigorífiques, Producció de Calor, Mecatrònica Industrial o Electromecànica de Vehicles.

En matèria de rendiment acadèmic, les notes finals assolides per les dones són superiors a les dels homes, tant en cicles mitjans com superiors. En aquest sentit, la nota final mitjana al grau mitjà dels homes és de 6,6 mentre que la de les dones és de 7,0; i de 7,0 i 7,4 al grau superior, respectivament. Així mateix, hi ha més repetidors homes que dones, amb un 17,7 % i un 16,6 %, respectivament. En termes globals, un 89,9 % de l’alumnat estudia de manera presencial, mentre que la semipresencialitat es dona en un 0,6 % dels casos i un 9,5 % dels estudis són no presencials.

Ocupacions més necessàries el 2030

L’informe també inclou els resultats d’una enquesta a empreses representatives de dos grans sectors amb expectativa de forta demanda futura: el sociosanitari i el tecnològic, per conèixer les seves previsions de necessitat de mà d’obra per al 2030. En aquest sentit, les empreses constaten que les competències més valorades, més enllà de les tècniques, són el treball en equip i la comunicació. D’altra banda, l’enquesta revela les ocupacions que les empreses consideren més i menys necessàries per al 2030. Concretament, els programadors informàtics, els tècnics en ciències i els tècnics en operacions TI són les ocupacions considerades més necessàries per al 67 %, el 65 % i el 59 % de les empreses, respectivament.

 

Amb el suport de:

caixa

  • Veure l’informe complet aquí.
  • Veure resum de l’informe aquí.
  • Veure enquestes empresarials sobre la Formació Professional a Catalunya aquí.
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)