BALDRICH PALLARÉS, Borja

Lc.
Borja
BALDRICH
PALLARÉS
Facultat d'Odontologia
Departament d'Odontologia
Associat
Extensió: 
5822
borjab@uic.es
Fotografia del professor