CASAS PRAT, Maria

Lda.
Maria
CASAS
PRAT
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Ciències Bàsiques de Ciències de la Salut
Ajudant de recerca
Extensió: 
5229
mcasas@uic.es
Fotografia del professor