HERRANZ PÉREZ, Javier César

Lc.
Javier César
HERRANZ
PÉREZ
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Associat
Extensió: 
jcherranz@uic.es
Fotografia del professor

Projectes de recerca del Lc. HERRANZ PÉREZ, Javier César

  • Advances in new molecular pathways and novel diseases in iron homeostasis (A-IRON).
  • 2017 SGR 141Grup de Recerca Emergent en Educació en Salut UICBarcelona..