MARTI FRAGA, Eduard

Dr.
Eduard
MARTI
FRAGA
Facultat de Ciències de la Comunicació
Departament de Ciències de la Comunicació
Adjunt
Extensió: 
4791
emarti@uic.es
Fotografia del professor

Presentació

Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2001) i doctor en Història Moderna per l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (2008). Acreditat com a professor lector (AQU 2010) i amb un sexenni (AQU2017), Guanyador del XXX Premi Ferran Soldevila (2014). Pertany a diferents grups de recerca consolidats: "La política exterior de Felip V i la seva repercussió a Espanya (1713-1740)" (HAR 2014-52645-P); Grup d'estudi de les Institucions i de les cultures polítiques (segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041) .i "Projecte dels Llibres de matrícula de les insaculacions (Llibres de l'ànima) de la ciutat de Barcelona (1498 -1713) "PR2015-S01-Serra (Institut d'Estudis Catalans). És autor de diferents llibres: La Conferència dels Tres Comuns (Pagès editors, 2008); La Classe dirigent Catalana (1697-1714), (Fundació Noguera, 2009) i El braç Militar de Catalunya (1602-1714), (Publicacions Universitat de València 2016). les seves línies d'investigació se centren en l'estudi de les institucions catalanes i europees en l'Època Moderna, els canvis socials de la noblesa europea i els efectes econòmics, polítics i socials de la política militar de Felip V.

Formació Acadèmica del Dr. MARTI FRAGA, Eduard

 • Història Moderna
  Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives. Universitat Pompeu Fabra (2008)
 • Humanitats
  Universitat Pompeu Fabra (2001)

Publicacions del Dr. MARTI FRAGA, Eduard

Articles

 • Marti Fraga, E, 2019, "Information and power. The government of Catalonia and its minor committees (1700–13)", Parliaments, Estates and Representation.
 • Marti Fraga, E, 2019, "El derecho a “no obedecer los mandatos de los príncipes”. Los valores republicanos en la Europa Moderna (s. XVI-XVII)", Cuadernos europeos de deusto , 115-131.
 • Marti Fraga, E, 2019, "Una Junta “perniciosa y maliciosa”. La supressió de la Conferència dels Comuns", Dret històric català, 125-143.
 • Marti Fraga, E, 2016, "Quan la unió fa la força. El Braç Militar, el Consell de Cent i la defensa de Barcelona, 1684-1714", Barcelona : quaderns d'història, 197-224.
 • Marti Fraga, E, 2014, "La composición de las novenas de la Diputación y las conferencias con el Consell de Cent en la segunda mitad del siglo XVII", Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 117-156.
 • Marti Fraga, E, 2014, "El brazo militar de Cataluña durante el primer gobierno de Felipe V (1700-1705)", Cuadernos dieciochistas, 73-107.
 • Marti Fraga, E, 2014, "La classe dirigent de Barcelona i la Conferència dels Tres Comuns. Una relectura del poder del Consell de Cent en el tombant del segle XVII", Barcelona : quaderns d'història, 20, 264-265.
 • Marti Fraga, E, 2014, ""L’assentament institucional del Braç Militar i les conferències dels comuns"", Recerques, 81-106.
 • Marti Fraga, E, 2009, "El Braç Militar de Catalunya (1602-1714).", Butlletí de lHistòria Jaume Vicens vives, 15-18.
 • Marti Fraga, E, 2008, "La Conferència dels Comuns i el Braç Militar. Dues institucions decisives en el tombant del s. XVII. Em premsa", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 197-210.
 • Marti Fraga, E, 2005, "La Conferència dels Tres Comuns sota el govern de l'arxiduc Carles III. 1705-1713", L'Avenç, 305, 3-12.
 • Marti Fraga, E, 2003, "Conflictivitat institucional: la conferència dels comuns de novembre de 1700", Pedralbes, 23.

Llibres

 • Marti Fraga, E, 2016, "El braç militar de Catalunya (1602-1714)", Publicacions Universitat de València, valència.
 • Marti Fraga, E; Serra i Puig, E., 2015, "Els llibres de l'ànima de la Diputació del General (1493-1714)", INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA, Barcelona.
 • Marti Fraga, E, 2009, "La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana", Ernest Lluch Pagés Editors, Barcelona.
 • Marti Fraga, E, 2009, "La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferéncia dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714)", Fundació Noguera-Pagès Editors, Barcelona.
 • Marti Fraga, E, 2008, "La Conferencia de los Tres Comunes (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana", Editorial Milenio.
 • 2008, "Dietari de la Generalitat de Catalunya, vol. X", Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Capítols de llibre

 • Marti Fraga, E, 2019, "El reconocimiento político de una nueva institución: Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en la Corte (1660-1714).", LOS EMBAJADORES. REPRESENTANTES DE LA SOBERANÍA, GARANTES DEL EQUILIBRIO, 1659-1748. Marcial Pons.
 • Marti Fraga, E, 2018, "The Conference of the Commons in Catalonia (1656-1714): A New Form of Representation and Political Participation", Political representation in Old Regime. Routledge, 245-268.
 • Marti Fraga, E, 2017, "La nobleza catalana", Las noblezas de las monarquía de España, 1556-1725. Marcial Pons.
 • Marti Fraga, E, 2015, "L’Organització política de la resistència", Els tractats d'Utrech. Clarors i foscors de la Pau. Museu d'Història de Catalunya, 327-340.
 • Marti Fraga, E, 2014, "Las novenas de la Diputación de Cataluña en la segunda mitad del siglo XVII", Poders a l'ombra. Parlament de Catalunya, 117-208.
 • Marti Fraga, E, 01/01/2012, "El Braç Militar i la Conferència dels Tres Comuns", Política, economia y guerra. Barcelona 1700, 120-151.
 • Marti Fraga, E, 2007, "“La Conferència dels Tres Comuns. Una aproximació.”", Albareda, Joaquim (ed.), Una relació difícil. Catalunya i l'Espanya Modera.. Editorial Base, 205-232.
 • Marti Fraga, E, 2007, "La Conferència dels Tres Comuns sota lArxiduc Carles. 1705-1711", Actes del Congrés l'Aposta Catalana a la Guerra de Successió (1705-1707). Museu d'Història de Catalunya.
 • Marti Fraga, E, 2007, "“Les institucions catalanes davant l’arribada de l’arxiduc Carles. Octubre-desembre de 1705”", Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in memoriam.. Universitat Pompeu Fabra, 357-372.

Projectes de recerca del Dr. MARTI FRAGA, Eduard

 • Grup d'Estudi de les Institucions i de les Cultures Polítiques.
 • 'Edició dels Llibres de Matrícula de les Insaculacions del Consell de Cent.
 • Grup d'Estudis de les Institucions i la societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XIX).
 • La formación del estado borbónico (1700-1746). Ministerio de Educación y ciencia.
 • Grup Consolidat. Grup d'Estudis de les Institucions i la societat a la Catalunya Moderna.
 • Colonizadores y Colonizados. Un estudio comparativo de las instituciones entre Europa y las sociedades no europeas..
 • Grup Consolidat del III Pla de Recerca de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2001SGR00271.

RDI no competitiu del Dr. MARTI FRAGA, Eduard

 • Llibres de matrícula de les insaculacions (Llibres de l'ànima) de la ciutat de Barcelona.
 • La Conferència dels Tres Comuns. Un mecanisme institucional per a la defensa de les Constitucions..
 • La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels Tres Comuns i el Braç Militar..