Universitat Internacional de Catalunya

Màrqueting Avançat

Màrqueting Avançat
3
14597
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat

Presentació

Introducció als conceptes que integren el màrqueting estratègic. Analitzarem els conceptes, els principis, les variables i les metodologies utilitzades en aquesta disciplina i en els processos de planificació i implementació.

- Aquesta és una assignatura en la qual la implicació de l’alumne serà alta:

- Treball individual i en grup.

Idioma del curs: castellà, tot i que cal tenir un bon nivell de lectura en anglès.

2 hores per sessió.

 

Objectius

- Entendre en profunditat la disciplina del Marketing en el seu conjunt.

- Conèixer i familiaritzar-se amb els termes i operatives més comuns

- Acostar-se al Marketing empresarial i operatiu.

- Desenvolupar pensament en clau de Marketing.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses 100% presencials amb dinàmiques i treballs a realitzar tant a classe com a casa. 

 

El principal contingut de l'assigantura son les exposicions i explicacions de classe, els "slides" del temari tant sols serveix com a guia. 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura s’avaluarà segons els següents criteris:

 

En primera convocatoria: 

 

-       70% Examen final

-       15% Treballs de classe

-       15% Participació activa

 

 

Les faltes d’assistència resten punts de la nota final

 

En segona convocatoria 100% examen.