Directori

PRATS SALMURRI, Cristina

Ext. 4147
Departament de Economia i Organització d'Empreses
Secció

PRATS SALMURRI, Cristina

CV

Perfil del professor

Economia i Organització d'Empreses, Facultat de Ciències Econòmiques i Socials. Universitat Internacional de Catalunya