Directori

PRATS SALMURRI, Cristina

Ext. 4147
Departament de Economia i Organització d'Empreses
Secció

PRATS SALMURRI, Cristina

CV

Perfil del professor