Directori

PÉREZ ARNAL, Ignacio

Departament de Arquitectura
Secció

PÉREZ ARNAL, Ignacio

CV

Perfil del professor

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya