Directori

GORDILLO LINERO, Ruben

Departament de Economia i Organització d'Empreses
Secció

GORDILLO LINERO, Ruben

CV

Perfil del professor

Economia i Organització d'Empreses, Facultat de Ciències Econòmiques i Socials. Universitat Internacional de Catalunya