Universitat Internacional de Catalunya

Grups Culturals

Grups Culturals

Són l’oferta formativa cultural que ofereix la Universitat. Desenvolupen un coneixement i un aprenentatge acord amb les tendències del moment. Tots ells estan coordinats per algun professional en la matèria. Tota la comunitat universitària hi pot formar part. Els seus participants poden optar a crèdits ECTS per curs acadèmic, segons el grup i sempre que es faci la inscripció corresponent, s’ assisteix a un mínim d’hores establertes, i tinguin una avaluació favorable del coordinador del grup.

Hi ha portes obertes fins a mitjans d’octubre, on es formalitza la inscripció a través del Servei d’ Estudiants.

Grup de Teatre

Grup de Pintura

Grup de Debat

Grup de Lectura

Grup de Cinema

Grup d'Escapades Culturals

Grup de Gastronomia