24
Abril
09:00

CCU21 – Taekwondo i Judo

L’Esport Català Universitari (ECU) agrupa anualment totes les universitats catalanes per organitzar els Campionats de Catalunya Universitaris (CCU). L’ECU té com a objectiu bàsic el foment de la pràctica esportiva entre els membres de les comunitats de les diferents universitats catalanes (estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis).

Durant els mesos d’abril i maig se celebraran els campionats d’esports individuals a les diferents instal·lacions disponibles de les universitats catalanes.

Troba’n tota la informació a: www.esportuniversitari.cat

Inscripcions obertes a través del Servei d’Esports de UIC Barcelona.

Per a qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu següent: esports@uic.es