13
Juliol
11:00

Defensa de tesi: Aïda Cadellans Arróniz

Sala d'Actes Hospital General de Catalunya

Títol de la tesi: "Efectes de la fibròlisi diacutània en la resposta neuromuscular i la mecanosensibilitat sobre els músculs de la cadena posterior de l’extremitat inferior en esportistes amb escurçament isquiosural".

  • Doctoranda: Aïda Cadellans Arróniz
  • Director: Dr. Carlos López de Celis
  • Codirector: Dr. Pere Ramón Rodríguez Rubio

Programa de doctorat: Ciències de la Salut (RD 99/2011)

Composició del tribunal: 

  • Presidenta: Dra. María Orosia Lucha López (Universidad de Zaragoza)
  • Vocal: Dr. César Hidalgo García (Universidad de Zaragoza)
  • Secretari: Dr. Martín Eusebio Barra López (Universitat Internacional de Catalunya)