26
Setembre
11:30

Defensa de tesi: Magdalena Alejandra Gaete Sepúlveda

Saló de Graus. Campus Barcelona

Títol de la tesi: "University, Sustainability, and Reputation: Sustainability as a Strategic and Reputational Pillar in the Fifth Generation of Universities - Case Studies of the University of Manchester (United Kingdom) and the HSE University (Russia)".

  • Doctoranda: Magdalena Alejandra Gaete Sepúlveda
  • Director: Dr. Alfonso Méndiz Noguero
  • Codirector: Dr. Carlos Rey Peña

Programa de doctorat: Comunicació, Educació i Humanitats (RD 99/2011)

Composició del tribunal: 

  • President: Dr. Juan Manuel Mora García de Lomas (Università Pontificia della Santa Croce)
  • Vocal: Dr. Ángel Alloza Losana (ESADE Business School - Universitat Ramón Llull)
  • Secretària: Dra. Sílvia Albareda Tiana (Universitat Internacional de Catalunya)