18
Desembre
12:15

Defensa de tesi: Pierina Moreno Chacón

Saló de Graus

Títol de la tesi: Quality Model for Social Collaborative Companies

  • Doctoranda: Pierina Moreno Chacón
  • Directors: Dr. Frederic Marimon Viadiu i Dra. Rejina M. Selvam
  • Programa de doctorat: Economia i Dret (RD 99/2011)
     

Composició del tribunal: 

  • President: Dra. Julie Wilson (Universitat Oberta de Catalunya)
  • Vocal: Dra. Julie Wilson (Universitat Oberta de Catalunya)
  • Secretaria: Dra. Alba Manresa Matas (Universitat Internacional de Catalunya)