09
Desembre
12:00

Presa de possessió: plaça de catedràtic de Pere Vall

El Dr. Pere Vall, professor de UIC Barcelona School of Architecture, pren possessió de la plaça de catedràtic. 

La mesa de l’acte de presa de possessió serà presidida pel Dr. Víctor Echarri, director de UIC Barcelona School of Architecture. 

La presentació dels mèrits (Laudatio) serà realitzada pel Dr. Joaquim Sabatè.

El Dr. Vall realitzarà la lliçó magistral de presa de possessió amb el títol "Matriu cívica i co-producció: Introducció a un mètode".