Programa de Continuïtat

Un cop graduats en el Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat, els alumnes del Campus de l’Experiència poden accedir al Programa de Continuïtat, que consisteix en cicles monogràfics de dos cursos de durada.

El curs 2022-2023 s’inicia el primer d’aquests cicles amb el títol “La nostra Europa: llegat i reptes”.

Mitjançant assignatures específiques i un treball participatiu, s’estudiaran els principals tresors del passat i els principals riscos presents i de futur tant del comú dels europeus com de cada un dels països membres.

Dates

De setembre a juny

Horari

Les classes de les assignatures troncals són d’una hora de durada i s’imparteixen els dimarts i els dijous de 16.00 a 17.00 h i de 17.30 a 18.30 h.

Preu

650 € (325 € al setembre i 325 € al gener)

Assignatures

1r semestre

 • Unitat i Diversitat Dins d’Europa. Recursos, Cultures, Conflictes i Lideratges
 • Roma: Dret, Institucions i Organització Política
 • Vers Una Veritable Unió Política i Econòmica
 • La Literatura De Tradició Europea
 • Els Monestirs en l’Europa Medieval
 • Les Llengües d’Europa: Origen i Evolució
 • Europa Parla a Través de l’Art
 • L’estat Modern: de la Il·Lustració als Moviments Revolucionaris

2n semestre

 • Usos i Abusos de la Història
 • Els Pares Fundadors de la Unió Europea i l’Estratègia Comunitària d’Integració Europea
 • Les Ciutats, Nuclis Vertebradors d’Europa
 • El Naixement de la Ciència Experimental
 • El Cinema Europeu
 • Dones Artistes
 • Gestió dels Recursos Naturals i de l’Energia
   

Metodologia

Dinàmica, participativa, que requereix el treball en grup més enllà de les sessions presencials.

Avaluació: apte o no apte. Es requereix un 80 % d’assistència i una participació activa. No hi ha exàmens.

Es valorarà especialment l’intercanvi amb alumnes d’altres programes universitaris per a gent gran de l’àmbit de la Unió Europea.

Crèdits

10 crèdits

Com apuntar-s’hi. Requisits i admissió

Tenir el títol de Graduat en el Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat.