El professorat i la seva formació

El Centre Interdisciplinari de Pensament treballa conjuntament amb les facultats en la implantació de les assignatures transversals a totes les titulacions de grau de UIC Barcelona. En aquest sentit, les facultats proveiran els professors del CIP que millor s’avinguin a les característiques específiques de cada grau i disciplina. El CIP nomenarà el professorat per a cada assignatura, però els professors continuaran adscrits administrativament als seus respectius departaments.

A més a més, el Centre Interdisciplinari de Pensament coordinarà i orientarà la docència de les assignatures de formació general transversal. També contribuirà a la formació específica del professorat que imparteixi aquestes assignatures a través de l’intercanvi d’experiències, l’organització de seminaris i congressos i l’elaboració de materials docents.