Presentació del Centre Interdisciplinari de Pensament

El Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP) és un centre acadèmic de UIC Barcelona que té com a objectiu impulsar la formació general transversal de continguts de diversos sabers de caire interdisciplinari tant a estudiants com al professorat

El CIP té una funció de caràcter interdisciplinari, interfacultatiu i transversal dins de la institució i ha nascut per promoure la reflexió sobre la missió de la Universitat i sobre les implicacions de la seva identitat cristiana.

En aquest sentit, aquest centre té tres àrees de treball principals:

  • Enriquir la perspectiva dels estudiants a través de la planificació i coordinació d’assignatures transversals comunes a tots els plans d’estudi.
  • Fomentar el diàleg interdisciplinari del professorat.
  • Fomentar la reflexió epistemològica pròpia de cada disciplina.