La Clínica Universitària d’Odontologia no només és el servei que UIC Barcelona posa a disposició dels alumnes de la Facultat d’Odontologia perquè realitzin les seves pràctiques clíniques, també és un espai on s’uneixen docència i recerca permetent la transferència de coneixement.

En aquests últims anys, la CUO ha vist créixer el desenvolupament de la recerca amb un nombre elevat d’assaigs clínics i altres projectes de recerca. Per aquest motiu, la Clínica ha incorporat un Comitè Ètic de Recerca Clínica (CEIC), acreditat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’avaluar els projectes de recerca, garantir-ne l’ètica i assegurar que es respecten els drets dels pacients.

El CEIC és un organisme independent, el qual ha de vetllar pel bon funcionament dels assajos clínics mitjançant un dictamen sobre el protocol d’un assaig clínic, la idoneïtat dels investigadors i les instal·lacions, i la metodologia i els documents que han d’utilitzar per informar els subjectes de l’assaig (per exemple, el consentiment informat).

Les principals funcions del CEIC són:

  • Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels assaigs clínics.
  • Avaluar les modificacions rellevants dels assaigs clínics autoritzats.
  • Fer un seguiment de l’assaig, des del seu inici fins a la recepció de l’informe final.

Finalment, cal dir que el CEIC també té com a objectiu adquirir coneixements sobre la validesa i la consistència de la recerca, per poder entendre el món en què vivim i contribuir a millorar-lo.

 

Contacte

Clínica Universitària d’Odontologia
Noelia Nogales
Secretaria tècnica
Tel.: 93 504 20 00 
a/e: nnogales@uic.es