Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar (Online)

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
2 semestres
Crèdits
15 ECTS
Preu
130,00 € / ECTS x 15 = 1.950,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
100
  • Inici
  • Presentació
  • Pla d'estudis
  • Prerequisits i admissió
  • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

  • Professors i moderadors de programes d'orientació familiar.
  • Llicenciats o diplomats interessats en temes d'antropologia, educació i família.
  • Professionals de la docència: professors, tutors, etc.
  • Professionals en mediació i assessorament familiar.
  • Pares i mares.

Objectius

  1. Vol oferir una sòlida base antropològica sobre la qual sigui possible construir una cultura de la vida en la política, l'educació i la família.
  2. És un Postgrau flexible on-line que proporcionarà les eines necessàries per entendre la família, el matrimoni i la dignitat del èsser humà.
  3. Ensenya com desenvolupar virtuts en l'àmbit familiar.
  4. Aporta els coneixements necessàris per al desenvolupament de Cursos d'Orientació Familiar (COFs)

Presentació

A través d'aquest curs, l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF) ofereix un estudi integral de la realitat familiar, utilitzant una metodologia adequada per a pares i professionals que treballen en l'educació o l'orientació familiar.

El format on-line proporciona una gran flexibilitat als alumnes, que poden seguir-lo amb facilitat gràcies a l'enfocament pràctic amb el que es tracten els temes. El curs combina la investigació científica amb els aspectes més pràctics de l'educació familiar, alhora que respecta la dedicació personal i els interessos de cada alumne.

Al finalitzar, els alumnes aconsegueixen un coneixement tan teòric com pràctic de la dimensió familiar de la persona, així com nocions de pedagogía i educació familiar.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Mòdul I: Antropologia de la Persona i de la Família Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Mòdul II: Psicologia Evolutiva i Educació Familiar Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Treball Fi de Postgrau Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Període: període del calendari
  • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Acollida i tutorització

Coordinadora
  • Mª Pilar Lacorte
Experts
  • Javier Aranguren
  • José Ramón Ayllón
  • Juan Manuel Burgos
  • Ignasi de Bofarull
  • Montserrat Gas
  • Marta López Jurado
  • Tomás Malmierca
  • Tomás Melendo
  • Aquilino Polaino-Lorente
  • Eyra Sanidas
  • Javier Vidal-Quadras

Beques i finançament

Preu

1.950 €*

Consulteu els preus especials per a membres de l'associació FERT i altres centres d'orientació familiar pertanyents a l'Institut d'Iniciatives d'Orientació Familiar (IIOF) o a la International Federation for Family Development (IFFD), per a membres d'associacions pertanyents a la Federació Espanyola de Famílies Numbrosos o per a membres de centres docents amb conveni.

* Preu subjecte a possibles variacions