Aspectes Teòrics en Sedació Conscient amb Òxid Nitròs i Altres Tècniques en Odontologia

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 06-04-2022 al 04-05-2022
Crèdits
1.5 ECTS
Preu
200,00€ / ECTS x 1.5 = 300,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

Presentació del curs

En els últims anys el camp de l'Odontologia ha evolucionat de forma espectacular; de manera que el coneixement i l'actualització en aquesta àrea resulten gairebé imprescindibles per poder realitzar una odontologia d'alta qualitat.

Aquest programa està destinat a aquells professionals, generalistes o especialistes interessats a ampliar els seus coneixements en el camp de la sedació en odontologia en general i en particular mitjançant òxid nitrós.

El quadre de professors experts docents en aquest tema impartirà classes teòriques i exposarà casos clínics utilitzant les tècniques descrites.

El programa ofereix una visió avançada de la sedació mitjançant òxid nitrós en odontologia alhora que també es repassen conceptes de farmacologia clínica, dels gasos mèdics i de la fisiopatologia de la sedació en general. Aquest curs sobre sedació i sobre òxid nitrós pretén que l'alumne faci un salt de qualitat en els seus tractaments, amb l’adquisició de coneixements teòrics que li facilitin la comprensió posterior de les aplicacions clíniques i per tant que pugui afrontar els tractaments amb seguretat.

Horari

 • 6 abril de 2022, de 20.00 a 23.00 h (ONLINE)
 • 13 abril de 2022, de 20.00 a 23 .00 h (ONLINE)
 • 20 abril de 2022, de 20.00 a 23 .00 h (ONLINE)
 • 27 abril de 2022, de 20.00 a 23 h (ONLINE)
 • 4 maig de 2022, de 20.30 a 22.30 h (ONLINE)

Objectius del curs

 • Actualitzar els coneixements actuals en sedació conscient.
 • Saber planificar tractaments mitjançant sedació amb òxid nitrós.
 • Descriure els components bàsics de l'equipament de sedació per inhalació.
 • Analitzar la funció de cadascun dels components.
 • Conèixer i analitzar les tècniques d'aplicació de la sedació amb òxid nitrós, indicacions i contraindicacions.
 • Conèixer i analitzar els avantatges i desavantatges de la sedació per inhalació.
 • Conèixer, prevenir i tractar les complicacions associades a la inhalació per sedació.
 • Actualitzar coneixements en farmacologia aplicada a la sedació.

Competències a adquirir per l’ alumne

 • El programa aporta una actualització de coneixements, tècniques i protocols d'actuació seguint les últimes tendències en aquest camp.
 • L'alumne progressa i fa un salt de qualitat en els seus tractaments odontològics de tal manera que li permet comparar i veure quines tècniques són més òptimes per afrontar casos de més complexitat.
 • Un cop finalitzat el programa, l'alumne serà capaç d'afrontar amb criteri la necessària formació pràctica per realitzar la majoria de tractaments que permetin la sedació amb aquestes tècniques.

A qui s’adreça

Aquest programa va dirigit a tots aquells professionals (metges, metges estomatòlegs, odontòlegs) que vulguin actualitzar i ampliar els seus coneixements en el camp de l'odontologia general i les seves especialitats.

Coordinadors del curs

 • Dr. Víctor Gil
Section

Programa

Aquest curs està format per: 14 hores teòriques en línia de conceptes en sedació, maneig de gasos, farmacologia aplicada a la sedació, legislació i normativa relacionada amb el tema.

6 d'abril de 2022, de 20.00 a 23.00 h (ONLINE)

 • Concepte de sedació i sedació conscient. Oxigen i òxid nitrós, efectes terapèutics i tòxics, introducció. Evolució històrica de l'anestèsia i la sedació. Complicacions anestèsiques.
 • Tècniques de sedació alternatives. Reacció d'estrès i conseqüències fisiopatològiques.
 • Criteris de selecció de pacients segons la història mèdica i el risc. Classificació ASA. Aspectes organitzatius, tècnics i legals de la sedació conscient en l'àmbit odontològic.

13 d’abril de 2022, de 20.00 h a 23.00 h (Online)

 • Maneig de conducta en Odontopediatria. Maneig de fàrmacs en Odontopediatria. Protocol de sedació en Odontopediatria. Aplicació clínica de la sedació conscient. Indicacions i contraindicacions. Concepte de "base line" i la seva individualització. Efectes clínics en el pacient.
 • Benzodiazepines. Bases farmacològiques i aplicació clínica. Oxigen i òxid nitrós: farmacologia i efectes terapèutics i tòxics.

20 d’abril de 2022, de 20.00 h a 23.00 h (Online)

 • Protocol d'aplicació en el pacient adult (vídeo projecció).
 • La reanimació cardiopulmonar + desfibril·lador extern semiautomàtic. Conceptes teòrics.

27 d’abril de 2022, de 20.00 h a 23 h (Online)

 • Toxicitat en el gabinet dental. Toxicitat ambiental.
 • Altres tècniques de sedació no incrementals.
 • Farmacologia aplicada a la sedació. Altres fàrmacs sedants. Interaccions i efectes secundaris.

4 de maig de 2022, de 20.30 h a 22.30 h (Online)

 • Casos clínics.
 • Examen.

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Aspectes Teòrics en Sedació Conscient amb Òxid Nitròs i Altres Tècniques en Odontologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dr. Víctor Gil, Dr. Manuel Ribera, Dra. Belisa Olmo, Dra. Eulàlia Anglada, Dra. Marisol Fernández, Dra. Feliciana Navalón, Dr. Marco Rossit, Dr. Luis Prió, Dr. Jordi Castillo.

Prerequisits i admissió

Prerequisits

Llicenciats/Graduats en Odontologia o Medicina en l’especialitat d’Estomatologia.

Criteris d’accés i condicions o proves d’accés especials

Justificació de les titulacions corresponents.

Òrgan d’admissió

Secretaria de la Facultat d’Odontologia