Restauracions Adhesives Indirectes, Inlay, Onlay i Overlay. del Diseny al Cementat 2 ª Edició

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 11-02-2022 al 12-02-2022
Crèdits
1.5 ECTS
Preu
280,00€ / ECTS x 1.5 = 420,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Horari
Divendres de 10.00 a 14.00 i de 15:30 a 19:30 h Dissabte de 9.00 a 14.00h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

En el marc de l'odontologia actual, les restauracions mínimament invasives estan en auge. Les constants actualitzacions fan que les restauracions adhesives siguin un punt fort en l'odontologia conservadora del dia a dia.

Els professionals busquen un taller teoricopràctic per a la realització pas a pas de les incrustacions. 

Objectius del curs

L'objectiu d'aquest curs és formar els alumnes amb habilitats pràctiques / teòriques per rehabilitar dents amb pèrdua d'estructura dental mitjançant restauracions adhesives indirectes. Durant el curs ensenyarem als alumnes els criteris per triar les diferents restauracions indirectes, a dissenyar-les correctament, així com les diferents formes de provisionalització i cimentació que poden utilitzar.

Durant el curs s'adquiriran els conceptes següents:

 • Biomecànica i característiques de la dent.
 • Conceptes d'adhesió.
 • Recobriments de les cúspides: Incrustacions i corones. Restauracions mínimament invasives.
 • Materials de reconstrucció.
 • Dissenys de les diferents incrustacions.
 • Concepte "Immediate Dentin Sealing".
 • Build-up.
 • Restauracions provisionals.
 • Presa d'impressions.
 • Materials per a la cimentació de restauracions indirectes.
 • Tècniques d'elaboració de les restauracions indirectes.
 • Tècnica de cimentació.

Competències que l’alumne ha d’adquirir

Ser capaç de:

 • Aïllar correctament.
 • Realitzar un build-up correcte i un segellat immediat de la dentina.
 • Conèixer i realitzar el disseny correcte d'un inlay.
 • Conèixer i realitzar el disseny correcte d'un onlay.
 • Conèixer i realitzar el disseny correcte d'un overlay.
 • Conèixer els tipus de materials.
 • Conèixer i realitzar dues tècniques diferents de cimentació d'incrustacions.

Coordinadors del curs

 • Dra. Marta Vallès
 • Dra. Anaïs Ramírez
 • Dr. Edgar Garcia

A qui es dirigeix

El curs està dirigit a odontòlegs generals i estomatòlegs.

 

Section

Divendres

Disseny i tallat d'incrustacions 

 • Explicació dels diferents tipus d'incrustacions, els dissenys i les indicacions.
 • Tallat inlaysonlays i overlays en models grans de guix, per a un coneixement directe del disseny.
 • Realització del diagnòstic del tipus d'incrustació necessària en diferents lesions, en un tipodont.
 • Realització d'un correcte aïllament i explicació del concepte: "segellat immediat de la dentina"
 • Confecció d'un build-up, o recol·locació de marges i tallat de les incrustacions de les diferents dents que s’han de tractar.
 • Explicació dels diferents tipus de materials per realitzar una incrustació i discussió del material necessari en cada tractament.

Dissabte

Provisionalització i cimentat d'incrustacions

 • Diferents formes de presa d'impressió.
 • Provisionalització de les restauracions indirectes.
 • Tipus de cimentació de les restauracions indirectes.
 • Cimentació de les incrustacions amb sistema de cimentació dual.
 • Cimentació de les incrustacions amb sistema de cimentació fotopolimeritzable i ultrasons.
 • Sistemes adhesius: Adhesió i cimentació en restauracions indirectes.      

 

 

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Restauracions Adhesives Indirectes, Inlay, Onlay i Overlay. del Diseny al Cementat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dra. Marta Vallés, Dra. Anaïs Ramírez, Dr. Edgar García.

 

Prerequisits i admissió

 • Ser metge estomatòleg o odontòleg.