Sedació Conscient amb Òxid Nitrós en Odontologia i Suport Bàsic amb DEA 2ª Edició

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 12-05-2021 al 21-05-2021
Crèdits
1.5 ECTS
Preu
300,00€ / ECTS x 1.5 = 450,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
Limitada
Horari
Part en línia 11 de maig: de 20.00 a 23.00 h. Part en línia 8 de maig: de 20.00 a 24.00 h. Part presencial: Grup A: de 10.00 a 15.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Grup B: de 12.00 a 15.00 h i de 16.00 a 21.00 h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

En els últims anys el camp de l’Odontologia ha evolucionat de forma espectacular; de manera que el coneixement i l’actualització en aquesta àrea resulten gairebé imprescindibles per poder fer una odontologia d’alta qualitat.

Aquest programa està destinat a aquells professionals, generalistes o especialistes, que vulguin ampliar els seus coneixements en el camp de l’Odontologia. L’avantatge d’aquest programa és que combina sessions teòriques i sessions pràctiques in vitro amb els materials i tècniques que s’expliquen.

Durant la part pràctica sempre hi ha un mínim de dos professors, cosa que fa que les pràctiques siguin tutelades i que l’atenció sigui individualitzada. 

El programa ofereix una visió avançada de la sedació per òxid nitrós en odontologia, així com de la reanimació cardiopulmonar, però també es repassen conceptes de farmacologia clínica de gasos mèdics i es fan pràctiques de reanimació cardiopulmonar, d’ús de desfibril·ladors i d’ús de l’aparell de sedació conscient amb òxid nitrós. El curs Sedació amb òxid nitrós pretén que l’alumne faci un salt qualitatiu en els tractaments, i que pugui donar resposta als tractaments amb seguretat.

Objectius

 1. Actualitzar els coneixements actuals en sedació conscient.
 2. Saber planificar tractaments mitjançant sedació amb òxid nitrós.
 3. Descriure els components bàsics de l’equipament de sedació per inhalació.
 4. Analitzar la funció de cadascun dels components.
 5. Conèixer i analitzar les tècniques d’aplicació de la sedació amb òxid nitrós, indicacions i contraindicacions.
 6. Conèixer i analitzar els avantatges i desavantatges de la sedació per inhalació.
 7. Conèixer, prevenir i tractar les complicacions associades a la inhalació per sedació.
 8. Actualitzar coneixements en farmacologia aplicada a la sedació.
 9. Conèixer la reanimació cardiopulmonar.
 10. Saber utilitzar un DEA.

Competències i resultats d'aprenentatge que adquireix l'alumne

 1. El curs Sedació conscient amb òxid nitrós en la pràctica odontològica permet una actualització de coneixements, tècniques i protocols d’actuació segons les últimes tendències en aquest camp.
 2. L’alumne progressa i fa un salt de qualitat en els tractaments odontològics. Com que és un curs teoricopràctic, l’alumne practicarà sota la supervisió constant d’un professor. Aquest fet permet que l’alumne compari i vegi quines tècniques són les òptimes per atendre els casos de més complexitat.
 3. Un cop finalitzat el programa del curs, l’alumne serà capaç de respondre amb criteri a bona part dels tractaments que permetin la sedació amb aquesta tècnica.

A qui es dirigeix

El curs Sedació conscient amb òxid nitrós en la pràctica odontològica es un programa que va dirigit a tots aquells professionals (metges estomatòlegs o odontòlegs) que volen actualitzar i ampliar els seus coneixements en el camp de l'odontologia general i les seves especialitats. 

 

Coordinadors

 • Dr. Manuel Ribera Uribe
 • Dr. Víctor Gil
Section

Programa

Concepte de Sedació i de Sedació Conscient
 • Evolució històrica de l’anestèsia i la sedació
 • Reacció d’estrès i conseqüències fisiopatològiques
 • Criteris de selecció de pacients per a la història mèdica i risc. Classificació ASA.
 • Ús dels fàrmacs en odontopediatria
 • Benzodiazepina: bases farmacològiques i aplicació clínica
 • Oxigen i òxid nitrós: farmacologia i efectes terapèutics i toxicitat
 • Les màquines de sedació. Qüestions organitzatives, tècniques i legals de la sedació conscient en l’àmbit odontològic
Aspectes teòrics de la reanimació cardiopulmonar i del desfibril·lador semiautomàtic
 • Causes de ACR
 • Cadena de supervivencia
 • Reconeixement de la situació d’ACR . Activació servei 112
 • Importància d’una RCP de qualitat
 • Què és i per a què serveix un DEA. Seguretat en l’ús
 • Aspectes legals
 • Algoritme d’actuació en ACR            
Aplicació clínica de la sedació conscient; indicacions, contraindicacions
 • Concepte de base-line i la seva individuació
 • Efectes clínics en el pacient
 • Protocol d’aplicació en el pacient adult (projecció de vídeo)
Part presencial
 • Seguretat a l’escenari
 • Valoració de la consciència
 • Obertura de la via aèria
 • Activació del SEM
 • Compressions toràciques de qualitat . Ventilació de rescat
 • Utilització del DEA
 • Simulació de pràctiques RCP+DEA
 • Ús de l’equip de sedació conscient
 • Pràctiques dels cursetistes i entre els mateixos cursetistes sobre l’efecte de la màquina

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Sedació Conscient amb Òxid Nitrós en Odontologia i Suport Bàsic amb DEA 2ª Edició Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Manuel Ribera
 • Dra. Belisa Olmo
 • Dra. Eulalia Anglada
 • Dra. Feli Navalón
 • Dr. Víctor Gil
 • Dr. Jordi Castillo
 • Dr. Jaime Fandiño

Prerequisits i admissió

 • Llicenciats/Graduats en Odontologia o en ciències de la salut o ser metge estomatòleg.